Den allmänna sammankomsten på Gustav Adolfs torg ska upplösas

Polisen har beslutat upplösa den allmänna sammankomst som pågår på Gustav Adolfs torg i Malmö med hänvisning till covid-19-lagen.

Det har samlats cirka 200 deltagare på torget och enligt de begränsningar för allmänna sammankomster som gäller får inte fler än åtta personer samlas. Polisen har under dagen varit på plats och haft dialog med deltagare och arrangören.
– Vi har fört en dialog med deltagarna för  att se säkerställa  att manifestationen genomförs på ett säkert sätt enligt de begränsningar som finns, säger Stefan Sintéus som är kommenderingschef. Men nu är det för mycket folk samlade och jag har därför beslutat att upplösa den. Deltagarna ska lämna platsen och vi uppmanar alla att ta ansvar för att minska smittspridningen och följa de regler som finns.  

Bakgrund

Polismyndigheten har bedömt att  folksamlingen på Gustav Adolfs torg utgör en allmän sammankomst enligt ordningslagen (1993:1617). Mindre ingripande åtgärder i form av dialog och uppmaning att minska antalet deltagare har inte hörsammats av arrangör och deltagare. 

Polismyndigheten beslöt därför den 20 mars 2021 kl. 13.15  att upplösa den allmänna sammankomsten som hålls på Gustav Adolfs torg i Malmö enligt 21 § lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).