Insats mot prostitution och människohandel

Polisregion Syd kommer att rikta ett särskilt fokus mot prostitution och människohandel under november månad. Målet med insatsen är bland annat att identifiera och lagföra sexköpare, kopplare och människohandlare.

Människohandel är den tredje mest lukrativa brottstypen efter handeln med vapen och narkotika, och är ett prioriterat område i polisens arbete mot den organiserade brottsligheten. Under hela november månad kommer polisregion Syd att rikta ett särskilt fokus mot prostitution och människohandel.

Insatsen syftar till att dels identifiera och lagföra sexköpare, kopplare och människohandlare, men även att upptäcka och hjälpa de särskilt utsatta brottsoffer som ofta finns inom prostitutionen.

- Med insatsen vill vi tillsammans med våra samarbetspartners sätta fokus på de särskilt utsatta brottsoffer som finns i prostitution och samtidigt visa att ingen i Sverige mot sin vilja ska behöva exploateras för sexuella syften, säger Christian Abrahamsson, tf gruppchef Människohandelsgruppen

För mer information om insatsen kontaktas presstalesperson Jimmy Modin på telefon 010-56 175 15.