Media erbjuds att närvara vid en nykterhetskontroll

Under vecka 46 genomför polisen i region Syd en regional insats med fokus på LAU-kontroller, rutinmässiga alkoholutandningsprov, i syfte att upptäcka och förhindra rattfylleribrott och därmed öka trafiksäkerheten.

De som ansvarar för kontrollerna ingår i polisens händelsestyrda verksamhet varför oförutsedda händelser kan komma medföra att kontrollerna tillfälligt prioriteras ned eller måste ställas in. 

Anmäl intresse och få information om aktuella platser och tider i regionen genom att ringa nedan kontaktperson där du vill vara med. 

Polisområde Malmö

Någon dag under vecka 46, på en plats i Malmö kommun
Kontakt: Nils Norling, telefon 073-422 77 52

Polisområde södra Skåne

16 november, på en plats i Svedala kommun
Kontakt: Paul Nilsson, telefon 073-375 12 33

Polisområde nordvästra Skåne

Någon dag under vecka 46, på en plats i Helsingborgs kommun.
Kontakt: Fredrik Adler, telefon 072-598 63 83

Polisområde Blekinge nordöstra Skåne

Någon dag under vecka 46, på en plats i någon kommun i polisområdet
Kontakt: Thomas Johansson, telefon 076-131 44 90

Välkommen!