Förebygga och förhindra nyrekryteringen till kriminella gäng i Biskopsgården

Särskilt fokus på nyrekryteringen till kriminella grupperingar i Biskopsgården. Det är polisens och socialförvaltningen Hisingens medborgarlöfte till invånarna i Biskopsgården.

– Den senaste tiden har vi kunnat lagföra och lyfta bort många betydande personer inom gängkriminaliteten i området. Men med detta följer också en nyrekrytering av unga personer till de kriminella grupperna. Därför är det naturligt att det också blir vårt fokus i medborgarlöftet, säger Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef på Hisingen.

Polisen och socialförvaltningen Hisingen arbetar strategiskt tillsammans med lokala aktörer, där flera aktiviteter planeras fram till och med december 2022.

− Våra medborgare ska märka av förstärkt kontakt med polis i vardagen, inte bara när det händer något. Vi fokuserar nu arbetet tillsammans med socialförvaltningen och riktar in oss på just Biskopsgården och de lokalt starkt förankrade aktörerna i stadsdelen, säger Daniel Johnsson, kommunpolis på Hisingen.

Det här är några av de aktiviteter som finns i medborgarlöftet:

  • PAR − samverkan mellan polis, ambulans och räddningstjänst möjliggör att elever i årskurs 8 i Biskopsgården får träffa polis, ambulans och räddningstjänst under en halvdag. Även Västtrafik medverkar genom att transportera ungdomarna till och från platsen.
  • Fortsatt arbete riktat mot unga i riskzon för kriminalitet: Resursenheten Unga fortsätter sitt arbete med att förebygga och förhindra nyrekrytering av barn och unga till kriminella grupperingar.
  • Bostadsbolaget öppnar servicekontor på Friskväderstorget och ökar lokal närvaro i utemiljöer, exempelvis under helger.
  • Västra Hisingen Basket utbildar och anställer unga ledare för att aktivera unga under årets alla längre lov.
  • Göteborgs Fotbollsförbund satsar på att få fler ungdomar i rörelse och att komma in i föreningslivet, med projektet Reboot – Fotball for jobs.

Med utgångspunkt i vad medborgare upplever som problem, genomför polisen och socialförvaltningen lämpliga åtgärder, med målet är att göra Hisingen tryggare, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

– Vi vill tillsammans med polisen och våra andra samverkanspartners öka tryggheten för invånarna i Biskopsgården. Vår förhoppning är att med de satsningar vi gör blir vi starka tillsammans. Och att vi på sikt når vårt yttersta mål som är att stoppa rekryteringen till de kriminella gängen, säger Catharina Jonsson, Trygghetssamordnare på socialförvaltningen Hisingen.

Trygg i Hisingen

Genom Trygg i Hisingen samverkar invånare med polisen och Socialförvaltningen Hisingen. Ta del av medborgarlöftet i sin helhet på polisen.se/om-polisen/medborgarloften-och-lokal-samverkan

Polisen och socialförvaltningen Hisingen arrangerar tillsammans med lokala aktörer i Biskopsgården två tillfällen där medborgare har möjlighet att ställa frågor och prata om aktiviteterna i medborgarlöftet:

  • Onsdag 13 oktober 16.00-18.00 på Friskväderstorget
  • Onsdag 20 oktober 16.00-18.00 på Vårväderstorget

Kontakt

Daniel Johnsson, kommunpolis
Lokalpolisområde Hisingen, Storgöteborg
Tel: 0722-03 13 80