Pressinbjudan

Presentation av säkerhetsarbetet i samband med Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Den 13 oktober arrangeras Malmö internationella forum för hågkomst av
Förintelsen och bekämpande av antisemitism på Malmömässan.
Stats- och regeringschefer från ett 50-tal länder har bjudits in till forumet,
tillsammans med företrädare från den akademiska världen och internationella organisationer.

Polisens uppdrag, som sker i nära samverkan med Säkerhetspolisen, är att
säkerställa att forumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt samtidigt som störningarna i samhället blir så få som möjligt.

Media är välkomna till en pressträff för att få veta mer om det gemensamma arbetet och hur detta kommer att påverka Malmöborna.

Efter pressträffen ges möjlighet till enskilda intervjuer.

Tid och plats

Tid: Fredag den 8 oktober, klockan 10.15.
Plats: Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4.

Anmälan

Föranmälan är obligatorisk och ska ske senast torsdag 7 oktober till press.regionsyd@polisen.se

Medverkande:

Mattias Sigfridsson, kommenderingschef polisregion Syd
Susanna Trehörning, biträdande kommenderingschef Säkerhetspolisen

Presskontakt:

Maya Forstenius, 010-561 83 46