Än en gång – lyckad insats med gemensamma krafter

Under tre dagar har flera myndigheter och förvaltningar arbetat i insats Klöver 2. Resultatet blev över all förväntan. Omhändertagna tillgångar som kontanter, bilar, guldsmycken samt viten, sanktionsavgifter och böter summeras till miljonbelopp.

- Insatsens huvudsakliga inriktning är att minska de kriminellas tillgångar samtidigt som vi utvecklar samarbetet med andra myndigheter och förvaltningar, säger Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef Helsingborg.

- De olika myndigheterna och förvaltningarna arbetar inom olika lagrum och genom att samarbeta på detta operativa sätt, har vi fått verktyg som gör att lyckas vi nå längre än vad vi skulle ha gjort om vi arbetade var för sig, säger Karim Ottosson.

Under insatsen gjordes flertalet kontroller mot individer och företag. Vid tullfiltret i Helsingborgs hamn kontrollerades in- och utgående trafik och även en stor mängd trafikkontroller i stadstrafik genomfördes.

Och den myndighetsgemensamma kraftsamlingen blev framgångsrik. Under de tre dagar som insatsen pågått har tillgångar, viten, sanktionsavgifter och böter uppgått till ett preliminär sammanlagt värde på över 4.6 miljoner kronor. Det är en siffra som kan komma att justeras uppåt efter sluträkningen.

Den sista dagen fick chefer och andra inbjudna från de olika myndigheterna ta del av det operativa arbetet och resultaten.

- Den här operationen visar hur kraftfullt vi kan agera när vi myndigheter arbetar tillsammans. När vi använder våra olika befogenheter samlat blir vi starkare i kampen mot brottsligheten, säger Marcel Gabara, insatsledare på Tullverket.

- Detta är en oerhört viktig samverkan där myndigheterna tillsammans kan visa sin kraft. Kustbevakningen bidrar till kontrollverksamheten i hamnen med egna kontroller av lastbärare men även med gräns och tullkontroller tillsammans med samverkande myndigheter, Patrik Lindén Stationschef Ks Malmö, Kustbevakningen.

- Den här insatsen visar på styrkan i vår samverkan. Kommunen har stora möjligheter med sina lagstiftningar att störa och försvåra för personer som inte vill driva verksamhet på rätt sida lagen, vi ska så klart nytta denna möjlighet i största möjliga utsträckning. Det är en viktig del för att motverka osund konkurrens, och i förlängningen organiserad brottslighet kopplat till näringslivet, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

FAKTA

Operation Klöver 2, Helsingborg 21-23 september 2021

Deltagande aktörer: Polisen, Tullverket, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Kustbevakningen, Helsingborgs stad, Skatteverket, Kronofogden, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Polisen hade under operationen huvudmannaskapet.

Omhändertagna tillgångar som kontanter, bilar, guldsmycken samt viten, sanktionsavgifter och böter summeras under fredagsmorgonen till över 4.6 miljoner kronor. (Summan kan komma att justeras uppåt efter ytterligare sluträkning)

Axplock ur resultatet

25 Fordon i beslag – Kronofogdemyndigheten
5 Kontrollutredningar – Arbetsförmedlingen
37 Kontroller av verksamheter/föreningar – Miljöförvaltningen m.fl
5 Verksamheter/föreningar stängdes – Räddningstjänsten m.fl
821 Kontrollerade fordon – Tullverket/Kustbevakningen
10 Kontrollutredningar – Försäkringskassan
15 Ärende – plan-och bygglagen- Stadsbyggnadsnämnden