Regeringen går Polismyndigheten till mötes gällande nytt polishus i Sälen

Polis, man, uniform, inomhus

Patrick Ungsäter, Regionpolischef Bergslagen Bild: Polisen

Den 16 september 2021 fattade regeringen beslut om att bevilja en framställan från Polismyndigheten om att ingå ett hyresavtal för nya lokaler i Sälen.

I ett pressmeddelande från regeringskansliet kan man läsa att regeringen fortsätter arbetet med den största satsningen någonsin på Polismyndigheten som bland annat innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024. Att ge polisen de förutsättningar de behöver för att bedriva sitt arbete är en av regeringens viktigaste frågor. 

Regeringskansliet skriver också i sitt pressmeddelande att regeringen genom detta beslut går Polismyndigheten till mötes vad gäller dess framställan om att få ingå ett 15-årigt hyresavtal i Sälen för nybyggnation och förhyrning av nya lokaler.

Så här säger Regionpolischef Patrik Ungsäter om regeringens beslut:

-Vi är mycket glada och inspirerade av regeringens beslut om ett nytt polishus i Sälen. Vi får nu möjlighet att fortsätta utveckla en långsiktigt hållbar och attraktiv verksamhet både för medarbetare och våra samverkanspartner. Genom beslutet signaleras en hållbar satsning med stark lokal närvaro i glesbygd där vi sätter särskilt fokus på gränsöverskridande nationell och internationell brottslighet, samarbetet runt fjällturism, fjällräddning och trafikövervakning.

Arbetet med planering och bygge av det nya polishuset i Sälen fortsätter nu och preliminärt ska det vara färdigt för inflyttning under våren 2024.

Läs pressmeddelandet här.