Pressinbjudan om arbetet med Malmöforumet

Presentation av arbetet med Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism

Den 13 oktober arrangeras Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism på Malmömässan. Forumet förväntas samla stats- och regeringschefer från ett 50-tal länder samt företrädare från både den akademiska världen och internationella organisationer.

Forumet kommer att påverka både de som bor i Malmö och besökare på flera sätt. Bland annat kommer det att bli störningar i trafiken och flera områden kommer att spärras av.

Polisen samverkar med bland annat Malmö stad, Skånetrafiken och andra myndigheter för att säkerställa att störningarna blir så få som möjligt samtidigt som säkerheten hålls på högsta nivå.

Media är välkomna till en pressträff för att få veta mer om det gemensamma arbetet och hur detta kommer att påverka Malmöborna.

Pressträffen direktsänds på http://malmo.se/malmoforumet

Den direktsända pressträffen skrivtolkas och teckenspråkstolkas.

Efter pressträffen ges möjlighet till enskilda intervjuer.

Tid och plats

Tid: Tisdagen den 14 september, klockan 11.00

Plats: Malmö stadshus, August Palms plats 1. Pelarrummet på entréplan.

Digital medverkan

Den som vill kan delta via webben och har då också möjlighet att ställa frågor och göra enskilda intervjuer. Efter anmälan skickas information om hur man ansluter till pressträffen till de redaktioner som deltar.

Anmälan

Föranmälan obligatorisk och ska ske senast måndag 13 september till press@malmo.se.

Medverkande:

Mattias Sigfridsson, biträdande polisområdeschef i Malmö och ansvarig för polisens arbete med Malmöforumet

Per Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg och ansvarig projektledare, Malmö stad

Mats Ohlsson, Senior Trafikutvecklare, Skånetrafiken

Presskontakt:

Polisen: Maya Forstenius, 010-56 183 46

Malmö stad: press@malmo.se

Skånetrafiken: Mats Ohlsson, nås via Presstjänsten: 0451-288 503 eller press@skanetrafiken.se