Bli fångad av polisen – unikt pilotprojekt

Under fyra lördagar i höst besöker den ideella föreningen Science Safari och polisen i Halland fyra kommuner för att väcka intresse för naturvetenskap och teknik. Syftet är att öka kunskapen om kriminalteknik men också att skapa bra möten och samtal.

Kommunerna i Halland som får besök av Science Safari och polisen under hösten är Laholm, Halmstad, Falkenberg och Hylte. Charlotte S Helin i den ideella föreningen Science Safari är ansvarig för planeringen av dagarna.

– Genom att besökarna får testa olika saker i våra experiment hoppas vi väcka nyfikenhet och öka kunskapen om hur viktig vetenskapen och kriminaltekniken är i polisens arbete, säger hon.

På centrala torg i respektive stad kommer det att byggas upp en park med ett trettiotal experiment med fokus på kriminalteknik. Alla åldrar är välkomna men experimenten lämpar sig bäst för dem som är 10 år och äldre. För de yngsta barnen finns det lekstationer som ska väcka tankar och idéer om naturvetenskap och teknik.

– Vår förhoppning är att de som kommer ska få ökad kunskap om polisens arbete framför allt när det gäller brottsutredningar där teknisk bevisning får en allt större roll. Men framför allt ser vi detta som ett bra sätt att skapa givande möten och samtal, säger Anneli Svensson som är kommunpolis i Falkenberg.

Besök experimentparken

Fyra lördagar i höst finns möjlighet att besöka experimentparken Bli fångad av polisen. Klockan 10.00 till 14.00 finns polisen och Science Safari på följande platser i kommunerna:

  • Laholm, 18 september, Stortorget
  • Halmstad, 25 september, Stora torg
  • Falkenberg, 2 oktober, Rådhustorget
  • Hylte, 9 oktober, Örnatorget

Medierna är välkomna att höra mer om samarbetet mellan Science Safari och polisen i Halland onsdagen den 8 september kl. 11.00. Presskonferensen hålls i närvaro av Landshövdingen i Kronsalen på Halmstad Slott.

De som inte har möjlighet att delta på presskonferensen kan kontakta Charlotte S Helin och Anneli Svensson i efterhand. Kontakta Gith Thedvall, kommunikatör på polisen för kontaktuppgifter.

Kontaktpersoner

Charlotte S Helin, Science Safari
Anneli Svensson, polisen i Falkenberg

Övriga medverkande i Bli fångad av polisen är Högskolan i Halmstad och Hallands Konstmuseum.

Science Safari är en ideell förening med cirka 30 medlemmar. Föreningen arbetar för att stimulera upptäckarglädjen och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos allmänheten. Medlemmarna arbetar professionellt med kunskap eller vetenskap på olika nivåer och några är pensionerade men alla har lång erfarenhet av experiment och uppfinningar. Medlemmarnas kunskaper finns inom glas, mikroskopi, biokemi, elektronik, fysik, kodning, mekanik, mikrobiologi, experimentbygge m.m.