Nya medborgarlöften i Höör

Höörs kommun och polisen har kommit överens om nya medborgarlöften i kommunen. Medborgarlöftena är en del av samverkansöverenskommelse som ska skapa trygghet och förebygga brottslighet.

” Höörs kommun är en av de tryggaste kommunerna i Skåne och det är vi väldigt glada för, säger Johan Svahnberg, kommunalråd i Höörs kommun”

Skapa trygghet och förebygga brott

Medborgarlöftena ska se till att skapa ett tillgängligt samhälle där alla kan känna sig trygga. Löftena fokuserar till medborgarna för att skapa trygghet, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet samt stärka förtroendet för polisen och kommunen.

” I arbetet med polisen så vill vi prioritera att involvera medborgarna i vårt gemensamma arbete för det är endast tillsammans vi skapar de bästa förutsättningarna för det brottsförebyggande arbetet, säger Johan Svahnberg.”

Nya medborgarlöften

De nya medborgarlöftena är:

  • Polisen och Höörs kommun ska i samverkan arbeta kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål, tips samt statistik. Trafikmiljön och åtgärdsförslag kommer att ses över och tas fram för att förebygga olyckor och främja trafiksäkerheten.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan med medborgarna genomföra minst en trygghetsvandring per år.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan genomföra minst två medborgardialoger per år med utgångspunkt från problembilden.
  • Kommunen och polisen ska med gemensamma aktiviteter arbeta för att öka delaktigheten och tilliten till samhället.

Kontaktpersoner

Johan Svahnberg
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0413-281 61
Mejl: johan.svahnberg@hoor.se

Anna Johansson
Inspektör/kommunpolis i Höör
Telefon: 010-561 42 17
Mejl: anna-l.johansson@polisen.se