Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Högsäsongen för resor närmar sig, har du koll på ditt pass?

Om du planerar att resa under våren eller sommaren är det hög tid att se över dina resehandlingar.

Med vårens och sommarens lov och ledigheter kommer också högsäsongen för utlandsresor. Högsäsongen för ansökan om pass börjar vanligtvis i mars/april och då ökar trycket på tidsbokningen för ansökan om pass. Situationen inom passverksamheten har förbättrats under året men är fortsatt ansträngd och i nuläget är det generellt något förlängda väntetider för att ansöka om pass. Leveranstiden är dock fortsatt förlängd jämfört med normalt vilket gör att det är hög tid att se över dina resehandlingar om du planerar att resa utomlands till våren eller sommaren.

Just nu finns det gott om tider för att ansöka om pass i polisregion Syd, men i takt med att efterfrågan ökar kommer även väntetiden för ansökan att öka. Leveranstiden är runt 30 dagar från det att du har ansökt om passet.

-  Vi arbetar löpande med att förbättra situationen och för att minska köerna och det är ett avsevärt förbättrat läge, men på grund av långa leveranstider är det fortfarande viktigt att se över sina resehandlingar i god tid, säger Charlotta Lindén Göransson, biträdande kommenderingschef i region Syd.

Polisen vidtar även ett flertal åtgärder för att möta kommande efterfrågan, bland annat med en pågående rekryteringsprocess.

-  Våra medarbetare har kämpat och slitit hårt under året som gått och vi behöver nu öka bemanningen för att på bästa sätt få en stabil grund som förhoppningsvis kan minska deras belastning, samtidigt som vi möter allmänhetens behov och en hög efterfrågan på pass, säger Charlotta Lindén Göransson.

Intervjuförfrågningar

Lokala frågor från media besvaras av respektive polisområde via ordinarie presskontakt.

Regionala frågor besvaras via den regionala presstelefonen 010-56 175 15.