Trygghetsmätning 2022: Resultat lokalpolisområde Eslöv

Bild på polisbil utanför flerfamiljshus

Bild: Arkivbild, polisen

Något sämre resultat än de senaste två åren, men bättre än åren dessförinnan.

Det samlade resultatet för lokalpolisområde Eslöv i årets trygghetsmätning är i stort stabilt, men har en liten försämring av totalindex, från 1,97 i fjol till 2,11 i år. Många områden är dock närmast oförändrade från resultatet 2021. Totalt för lokalpolisområdet är det 1 732 personer som svarat på undersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på ca 58 procent.

Förändringarna består bland annat i en något ökad oro för att åka buss och tåg, och att fler personer upplever problem med folk som bråkar och slåss utomhus och ungdomsgäng som stör ordningen. De tre kommunernas index är högre i år än de 1-2 senaste åren, men ligger fortfarande under eller i nivå med indexen från åren dessförinnan.

- Vi har analyserat resultaten och ska nu tillsammans med våra samverkanspartners titta på vad vi behöver göra under 2023 för att arbeta mot de områden vi ser som prioriterade. Vi är glada för de områden där tryggheten får bra betyg, men vi har några förändringar i trygghetsmätningen som vi behöver jobba vidare med, säger lokalpolisområdeschef Veronica Ek.

Mer detaljerad information

Resultatbilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2022 – Lokalpolisområde Eslöv.

Frågor från media

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av polisen och kommunerna i samverkan. Kontaktpersoner är respektive kommunpolis.