Inbjudan till media: Välkommen att se den nya polisbilen

Under våren 2022 kommer 196 nya polisbilar att levereras ut till Polismyndigheten i Sverige. Det är den första stora leveransen och flera är på gång. De nya bilarna blir ett kraftfullt verktyg i det brottsbekämpande arbetet.

Plats: Räddningstjänstens lokaler med ingång till vagnhallen från Sankt Göransvägen, Jönköping. (Alltså inte via huvudentrén). Tänk på att inte parkera framför portarna vid vagnhallen.

När: Onsdag 23 februari kl 10:00.

Anmälan: Om du vill delta anmäler du dig till ulla.andersson-jarl@polisen.se  senast 23 februari kl. 08:30. Uppge namnet på redaktionen och dina kontaktuppgifter.

Korta fakta inför visningen:  Runt 2 200 nya fordon levereras under åtta år. I den siffran ingår både målade och civila personbilar. Antalet fordon utökas inte utan när en ny bil levereras tas en annan ur drift.

Vi kommer på plats att gå igenom en del ny teknik och hur denna kan användas. 

Välkomna och kom ihåg att föranmälan krävs!