Åtal i stort amfetaminärende

 • narkotikaärende Olshammar
  Förvaringsutrymme för det tillverkade amfetaminet. Bild från förundersökningen Bild: Polisen
 • narkotikaärende Olshammar
  Kylskåp fyllt med amfetamin. Bild: Polisen
 • narkotikaärende Olshammar
  Arbetsplats för hantering av narkotikan Bild: Polisen
 • narkotikaärende Olshammar
  Maskin för hantering av narkotikan Bild: Polisen
 • Kylskåp med narkotika i
  Stor mängd amfetamin i kylskåp Bild: Polisen
 • Misstänkt narkotika i hyllor
  Stor mängd amfetamin i hyllor Bild: Polisen
 • Kakor med amfetamin
  Kakor med tillverkad amfetamin Bild: Polisen
1/7

Idag åtalas 7 personer vid Örebro tingsrätt misstänkta för synnerligen grova narkotikabrott och synnerligen grova narkotikasmugglingar.

Åtal väcks efter att polisregion Bergslagen sedan hösten 2020, med hjälp av bl.a. Anom-material, utrett tillverkning och försäljning av stora mängder amfetamin.

Tillverkningen har skett i ett hus i Olshammar i Örebro Län och polisen gjorde ett tillslag där i början av december 2020 efter en kortare tids spaning. Vid tillslaget kunde polisen gripa två män, två polska medborgare, på platsen. Ytterligare en man, en svensk medborgare, greps i en bil en bit från Olshammar. Mannen är hemmahörande i Stockholm. I bilen fanns 60 kilo amfetamin som kommer ifrån huset i Olshammar. 

Under utredningens gång har ytterligare två polska medborgare gripits, i utlandet, som misstänkta för delaktighet i tillverkningen i huset i Olshammar. 

Sommaren 2021 kunde två män gripas i sina bostäder i Stockholm.  De båda männen, tillsammans med en tredje man, är huvudmän i organisationen kring tillverkning och försäljning av amfetaminet. Dessa tre män är samtliga svenska medborgare. Den tredje mannen är häktad i sin utevaro men är ännu inte frihetsberövad. Mannen saknar fast bostad i Sverige. 

De polska medborgarna är inte kända sedan tidigare för någon grövre brottslighet. Den man som blev gripen i bilen förekommer med narkotikabrottslighet i tidigare ärenden. De tre huvudmännen, varav två stycken är åtalade, förekommer sedan tidigare i ärenden gällande grov narkotikabrottslighet. De misstänkta männen är födda mellan -55 och -92. 

Utredningen har visat att man har tillverkat 530 kilo amfetamin i huset. Utav detta har man sålt 452 kilo till ett trettiotal köpare runt om i Sverige och försäljning har gjorts på ett fyrtiotal platser i landet. Ca 80 kg amfetamin är taget i beslag. 60 kg av detta fanns i den bil som stoppades i samband med tillslaget. Resten av beslaget hittades på plats i huset. Utöver detta hittade man även 50 liter amfetaminolja i huset. 

Organisationens målsättning var att ha kapacitet att tillverka, och sälja, ca 1.2 ton amfetamin i månaden. Det är ett av de största ärendena, med avseende på den stora mängden tillverkad amfetamin, i Sverige. 

Stora delar av utredningen bygger på uppgifter från Anom-material inom ramen för den amerikanska operationen Trojan Shield. Det har för många inneburit ett nytt sätt att jobba och en unik inblick i en kriminell organisations planering och utförande av grova brott.  Det har varit mycket information som har bedömts och hanterats och det har ställt höga krav på den utredande personalen. Det har också varit mycket samordning, både nationellt och internationellt. 

Personal på Grova brott i Polisområde Örebro har utrett ärendet i mycket god samverkan med flera andra grupper i Polisregion Bergslagen och nationellt. Det har varit utredare, forensiker, analytiker och underrättelsehandläggare såväl som spanare och insatspoliser som har bidragit till att åklagaren nu kan väcka åtal i detta ärende.