Färre inbrott efter riktad insats

Efter att polisen i region Syd gjort en riktad insats mot en inbrottsliga har en minskning av antalet inbrott skett. Åtta personer har dömts till fängelse.

När de två första personerna i inbrottsligan greps i början av oktober 2021 hade lägenhetsinbrotten i polisregion Syd ökat med 30 % och i polisområde Malmö hela 76 %. I början av november hade ytterligare tre personer gripits och då började lägenhetsinbrotten att minska i hela regionen.

- Nu i början på juni 2022 har vi sett en minskning på ungefär 40 % över hela polisregion Syd, säger Stefan Peijne, gruppchef på utredningsenheten i polisregion Syd.

Minskningen motsvarar drygt 200 inbrott i polisregion Syd och det har även skett minskningar av lägenhetsinbrott i andra regioner, bland annat i polisregionerna Bergslagen och Nord.

- Vi följde den här serien under ett antal månader och kunde snart se stora likheter i modus mellan brotten på många olika orter både i polisregion Syd men även i andra polisregioner. Efter en tids analysarbete samt spaning har vi i olika omgångar kunnat frihetsberöva elva personer varav åtta är dömda i dagsläget, en är frikänd och avseende två personer pågår utredning fortfarande. Det är glädjande att vi nu sett ett resultat i minskat antal lägenhetsinbrott, säger Stefan Peijne.

Frågor från massmedia hänvisas till den regionala pressfunktionen i polisregion Syd på telefonnummer 010-561 75 15.