Sök
Stäng Meny

Trygghetsmätning 2022: Resultat lokalpolisområde Kävlinge

Bild på polisbil i bostadsområde

Bild: Arkivbild, polisen

Lokalpolisområde Kävlinge som helhet förbättrar även i år sitt totala trygghetsindex.


Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där ett lågt index är bättre än ett högt. 


Årets samlade index för lokalpolisområde Kävlinge som helhet har gått från 1,65 till 1,51, vilket är det bästa resultatet sedan 2013. Kommunerna Lomma, Kävlinge och Staffanstorp förbättrar sina totalindex, medan en marginell ökning ses för Burlövs kommun.

- Årets trygghetsmätning visar på en positiv trend för kommunerna i lokalpolisområde Kävlinge, med något marginellt undantag. Detta är mycket glädjande och ger oss ett kvitto på hur allmänheten uppfattar sin trygghet och hur man ser på polisens arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Nu är vi beredda att ta nästa kliv med den tillväxt av poliser vi får de närmaste åren. Då kommer vi att kunna vara ännu närmare medborgarna och våra samarbetspartners i vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin.

Fakta lokalpolisområde Kävlinge:

  • Kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp
  • Totalt antal utskickade enkäter: 2 700 
  • Antal inkomna svar: 1 618
  • Svarsfrekvens: 60,2 %

Mer detaljerad information

Resultatbilder och fler kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten:
Resultat trygghetsmätning 2022 – Lokalpolisområde Kävlinge (pdf, 542 kB).

Kontaktpersoner för media

Kommunpoliserna är kontaktpersoner och svarar på frågor om resultatet i samverkan med respektive kommun.