Trygghetsmätning 2022: Resultat lokalpolisområde Lund

Bild på polisbil i bostadsområde

Bild: Arkivbild, polisen

Lund uppfattas ännu ett år som en förhållandevis trygg kommun.


Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där ett lågt index är bättre än ett högt. 


Problemindexet för Lunds kommun som helhet landade i årets mätning på 1,73. Det är ett resultat som ligger i nivå med tidigare år, innan 2021, som var särskilt lågt (1,59).  

Positivt är att Klostergårdens resultat förbättrats tydligt. Däremot har Norra Fäladens resultat försämrats. I de östra delarna av kommunen (Södra Sandby, Dalby, Genarp och Veberöd) är tryggheten generellt sett god, även om Södra Sandby har återgått till tidigare nivåer från förbättringen i fjol.

- Lundaborna signalerar ännu ett år att de upplever Lund som en trygg kommun i stort. Vi kommer tillsammans med kommunen och andra samverkansaktörer fortsätta vårt aktiva arbete för att bibehålla och förstärka den känslan, säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.

- Det är två tydliga signaler som mätningen skickar. Att Lunds kommun fortsatt är en trygg kommun, men att vi samtidigt inte får luta oss tillbaka i det samlade trygghetsarbetet. Vi kommer att stärka insatserna med ytterligare satsningar och ett mer samlat strategiskt trygghetsarbete för att skapa både kraftfulla och långsiktiga åtgärder för att säkra att Lund är en trygg kommun, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta lokalpolisområde Lund

  • Svarsfrekvens: 57 %
  • Antal inkomna svar: 2 041
  • Totalindex: 1,73 (2021: 1,59)

Mer detaljerad information

Problembilder och fler kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2022 – Lokalpolisområde Lund.

Frågor från media

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av polisen och kommunen i samverkan. Kontaktperson är kommunpolis Joakim Nyberg.