Trygghetsmätning 2022: Resultat lokalpolisområde Trelleborg

Bild på cyklande poliser

Bild: Arkivbild, polisen

Lokalpolisområde Trelleborg förbättrar även i år sitt totala trygghetsindex.

Nu har resultatet för 2022 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. För lokalpolisområde Trelleborg (kommunerna Svedala, Trelleborg och Vellinge) kom 1 767 svar in, vilket innebär en svarsfrekvens på 59,1 procent.

Lokalpolisområde Trelleborg fortsätter att förbättra sitt totala resultat, när alla kommunerna räknas samman. Svedala kommun fortsätter också åt rätt håll, framför allt Svedala tätort. Trelleborg får i år sitt bästa resultat på många år. Vellinge ligger sammantaget – med några plus och några minus – kvar på samma nivå som i fjol.  

- Det är glädjande att tryggheten hos medborgarna ökar i vårt lokalpolisområde, vilket till stor del beror på det goda samarbetet vi har med Trelleborgs, Svedala och Vellinge kommun. Vi delar lägesbild, följer utvecklingen och genomför tillsamman effektiva brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder, säger Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef.

- Trenden är ihållande positiv överlag och det känns förstås bra. Samtidigt är det tydligt vilka delar medborgarna vill att det jobbas vidare med och det fogar vi in i handlingsplanen för kommunens trygghetsarbete framöver: trafikbeteenden, tryggheten utomhus och skadegörelse, säger Karl Dannestam, säkerhets- och beredskapschef i Svedala kommun. 

- En av framgångsfaktorerna bakom att vi ser ett sjunkande problemindex och en ökad trygghetskänsla är att vi under flera år har arbetat strukturerat och metodiskt med trygghets- och brottsförebyggande frågor i samverkan med bland annat polisen, både operativt och strategiskt, säger Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun.

- Det är väldigt fina och glädjande siffror som visar på att Vellingeborna i det stora hela känner sig trygga. Just tryggheten är en prioriterad fråga i Vellinge kommun. Positivt att det arbete som kommun, polis och andra aktörer gör gemensamt visar på gott resultat. Det arbetet ska vi hålla i och utveckla. Det är tillsammans vi gör Vellinge till en trygg kommun att bo, leva och verka i, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Mer detaljerad information

Resultatbilder och fler kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2022 – Lokalpolisområde Trelleborg.

Frågor från media

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av polisen och respektive kommun i samverkan. Kontaktpersoner är respektive kommunpolis.