Trygghetsmätning 2022: Resultat lokalpolisområde Ystad

Bild på polisbil i höstlöv

Bild: Arkivbild, polisen

En marginell ökning av totalindex för lokalpolisområde Ystad i årets mätning.


Resultatet presenteras i indexsiffror från 0-6 där ett lågt index är bättre än ett högt.


LPO Ystad får i årets mätning totalindex 1,70 vilket är marginellt högre än förra årets 1,65. Indextalen inom samtliga huvudkategorier är låga, resultatet är som högst index 2. Andelen som inte varit utsatt för något som helst brott har stigit till index 2 jämfört med 1 förra året.

När det gäller det nedbrutna resultatet för de fem kommunerna i lokalpolisområdet så har Simrishamns, Tomelillas, Sjöbo och Ystads totalindex ökat något medan Skurups har minskat.

- Trygghetsmätningarna ger oss en ytterligare dimension till vårt lägesbildsarbete i lokalpolisområdet, som vi nu kunnat följa över tid i våra fem kommuner. Denna mätning tillsammans med andra mätningar, uppföljningar och medborgardialoger ger oss en riktning i hur vi ska prioritera och rikta våra insatser och resurser. Vi ser fortsatt att vi på helheten har ett bra resultat, som signalerar om en relativt stor trygghet och få problem överlag, säger lokalpolisområdeschef Frida Lovén.

Resultatrapport

Resultatbilder och en redogörelse för de olika kommunernas resultat finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2021 – Lokalpolisområde Ystad.

Frågor

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av polisen och respektive kommun i samverkan. Kontaktpersoner är kommunpoliserna.