ICIN:s medlemsorganisationer möts på Europol

Den 30-31 augusti 2022 samlades medlemsorganisationerna i Internal Criminal Investigations Network (ICIN) på Europol i syfte att utbyta erfarenheter, idéer och ”best practice” om brottsbekämpning inom Europas polismyndigheter.

ICIN startades 2020 som ett initiativ för att bekämpa korruption, infiltration och andra oegentligheter inom Polisen. Under mötet välkomnades den 26:e medlemsorganisationen, An Garda Síochána, från Irland in i nätverket. Totalt representerar organisationerna 23 länder. ICIN är det första nätverk för organisationer som i sina hemländer har i uppdrag att förhindra, upptäcka och utreda brott som har begåtts av polisanställda.

– Att polisen är fri från korruption och andra oegentligheter är avgörande för förtroendet för rättsväsendet och i förlängningen för demokratin. ICIN spelar en viktig roll i det arbetet, säger Ebba Sverne Arvill, ordförande för ICIN och avdelningschef för avdelningen för särskilda utredningar.

Under mötet antogs bland annat nätverkets stadgar. Ebba Sverne Arvill valdes till ordförande och som verkställande utskott valdes förutom ordföranden, Žydrūnas Butkevičius (Litauen) och Willem-Jan de Koning (Nederländerna). Flera utredningar där poliser har varit iblandade i brott presenterades och diskuterades. 

–  Genom att utbyta erfarenheter, metoder och ”best pracitice” kan vi utveckla brottsbekämpningen i alla medlemsländer. Samarbete mellan Europas länder är nödvändigt för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten, avslutar Ebba Sverne Arvill.

Kontaktuppgifter:

Miriam Istner-Byman, kommunikatör
Tel: 010-5635751
E-mail: sarskilda.utredningar-kansli@polisen.se