Sök
Stäng Meny

Trygga Höör – utökat samarbete mellan polisen och Höörs kommun

Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande och Veronica Ek, lokalpolisområdeschef Eslöv, skriver under överenskommelsen.

Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande och Veronica Ek, lokalpolisområdeschef Eslöv, skriver under överenskommelsen. Bild: Höörs kommun

Polisen och Höörs kommun har utökat samarbetet Trygga Höör som fokuserar på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom Trygga Höör får polisen och kommunen ökade möjligheter till en gemensam samordning av insatser. I satsningen ingår också fyra nya löften till medborgare.

– Jag är glad för att Höörs kommun och vi nu är överens om att fortsätta den goda samverkan som vi haft sedan tidigare, säger Veronica Ek, lokalpolisområdeschef Eslöv. Vi ska fortsätta arbeta med att se till att Höör är en säker och trygg plats, med stort fokus på att tillsammans förebygga brott.

– Vi är väldigt glada över att kunna förnya våra medborgarlöften och fokuset på att involvera civilsamhället i större utsträckning i vårt arbete med ett Tryggt samhälle, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande. Samarbetet Trygga Höör bygger på en kartläggning gjord av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). Den visar generellt en positiv bild av Höörs kommun, som upplevs som trygg och säker och där antalet personer som utsatts för brott ligger på en låg nivå.
Men det finns också flera utmaningar.

Åtgärder för ett tryggare Höör

Kartläggningen har därför mynnat ut i fem prioriterade områden för samarbetet mellan polis och kommun:

  • Skadegörelse. Det förebyggande arbetet med barn och unga ska stärkas, samverkansformer inom ”skola social polis fritid” (SSPF) ska fortsätta och skadedrabbade platser ska ses över med tonvikt på belysning och ökad vuxennärvaro.
  • Buskörning med mopeder och A-traktorer. Tillgången till samlingsplatser där buskörningen upplevs som störande ska begränsas och tillåtna samlingsplatser ska i stället utformas. Informationsinsatser ska riktas till föräldrar och ungdomar. Polisen ska genomföra övervakningsinsatser.
  • Användning och försäljning av narkotika. Riktade insatser ska göras för att bryta mönster för tillgängligheten av narkotika. Möjlighet för satellitmottagning för öppenvårdsmottagningen Maria Mellersta. Förstärkning av det förebyggande arbetet med barn och unga. Fortsatt samverkan inom exempelvis SSPF.
  • Våld i nära relationer. Kommunen och polisen ska öka sina kunskaper om bemötande av våldsutsatta och våldsutövare. Tidigare insatser från polis och kriscentrum ska göras. Ett digitalt verktyg i samband med separationer ska implementeras.
  • Inbrott i bostäder, förråd och bilar. Projekt för grannsamverkan ska startas. Informationsinsatser om hur man skyddar sin egendom ska genomföras. Kameraövervakning ska ske på utsatta platser.

Fyra medborgarlöften

Polisen och kommunen har också gemensamt tagit fram medborgarlöften för att öka tryggheten och förebygga brott. Följande medborgarlöften har avtalats för år 2023-2024:

  1. Intensifiering av arbetet med ”tidig upptäckt” av ungdomar på väg in i missbruk. Samverkan mellan kommun och polis för att upptäcka och motverka tillgång på narkotika ska stärkas. Metoden ”tidigt upptäckt” för att förhindra ungas användning av droger ska implementeras.
  2. Grannsamverkan mot brott. Polis och kommun ska tillsammans lämna information och underlag för att starta upp fler grannsamverkansnätverk i kommunen. Syftet är att ”grannsamverkan” som koncept ska införas såväl i villabebyggelse som i flerfamiljshus. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person. I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna.
  3. Blåljusdagar. Konceptet ”blåljusdagar” ska genomföras för årskurs 4 i syfte att skapa positiva relationer mellan blåljuspersonal och ungdomar.
  4. Trafikmiljö. Trafikmiljön ska ses över och åtgärdsförslag tas fram för att förebygga olyckor och främja trafiksäkerheten. Polisen och kommunen ska rikta arbetet kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål, tips och statistik.


Kontaktpersoner pressmeddelande

Polisen
Anna Johansson
Inspektör/kommunpolis i Höör, lokalpolisområde Eslöv
Telefon: 010-56 142 17
E-post: anna-l.johansson@polisen.se<mailto:anna-l.johansson@polisen.se>

Höörs kommun
Johan Svahnberg
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0413-281 61
E-post: johan.svahnberg@hoor.se<mailto:johan.svahnberg@hoor.se>