Medborgarlöfte med fokus på unga i Olofströms kommun

I ett förnyat medborgarlöfte lägger polisen och Olofströms kommun sitt fokus på barn och unga. Syftet är att tidigt kunna fånga upp barn och unga som hamnat i ett riskbeteende.

I medborgarlöftet beskriver polisen tillsammans med Olofströms kommun och andra samverkansaktörer hur det gemensamma brottsförebyggande arbetet under det kommande året. Löftet grundar sig på en gemensam lägesbild av situationen i Olofström.

– Vi ser att många av händelserna som rapporteras in är kopplat till ungdomar och ofta är det ett fåtal återkommande ungdomar det handlar om. Genom att jobba riktat tillsammans så kan vi upptäcka dessa ungdomar och förhindra fortsatt kriminalitet/missbruk och på det sättet påverka lägesbilden i positiv riktning. Riktade gemensamma insatser kan göra stor skillnad för ungdomen och dess familj, säger George Nilsson, kommunpolis.

I en gemensam arbetsgrupp jobbar polisen, Olofströms kommun och Olofströms Hus tillsammans för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Olofström. En gemensam lägesbild grundad på den samlade kunskapen hos aktörerna i gruppen tas regelbundet fram.

– Nu kommer vi i den Brottsförebyggande och trygghetsskapande gruppen sätta oss ner och komma fram till huret, alltså hur vi ska arbeta för att förverkliga medborgarlöftet. Gruppens bredd ger oss väldigt bra förutsättningar att arbeta med just medborgarlöftet och få ett helhetsperspektiv då flera aktörer är involverade, säger Ida Henriksson, hållbarhetsstrateg Olofströms kommun.

Mer information

George Nilsson
Kommunpolis Karlshamn/Olofström
Lokalpolisområde Karlshamn
E-post: george.nilsson@polisen.se
Telefon: 010-562 06 23

Ida Henriksson
Hållbarhetsstrateg
Olofströms kommun
E-post: Ida.Henriksson@olofstrom.se
Telefon: 0454-93 314

Polisens och Olofströmskommuns medborgalöfte