Träning och rutin bidrog till väl genomförd polisinsats vid Malmö Latin

Polisen i Malmö bedöms överlag ha hanterat dådet på Malmö Latinskola väl. Det framgår av en granskning av polisinsatsen.

I mars 2022 gick en 18-årig elev till attack och dödade två lärare på Malmö Latinskola. Kort efter den tragiska händelsen fick Nationella operativa enheten (Noa) en begäran från polisregion Syd om att göra en genomlysning av polisens arbete under och direkt efter händelsen.

Genom att identifiera både framgångsfaktorer och förbättringsområden har Polismyndigheten velat skapa ett lärande i organisationen om våld i skolmiljö.

Rutinerade medarbetare

Bland framgångsfaktorerna nämns att flera funktioner, både inom fältstaben och i den inre staben, var bemannade av rutinerade medarbetare som hade erfarenhet av att arbeta i den här typen av ärenden. Polisen var även snabb med att få resurser för att starta utredningen och bevissäkring prioriterades tidigt i ärendet.

Samarbetet med Malmö stad fungerade bra, inte minst omhändertagandet av de personer som inrymdes på skolan.  Genom att upprätta olika zoner försäkrades att alla hade fått kontakt med polisen och beretts möjlighet att få initialt krisstöd från kommunen innan de lämnade platsen. Ett förbättringsområde är att också upprätta en zon för anhöriga innanför avspärrningarna, framhåller utvärderingen.

- Det finns alltid saker att förbättra i en så här stor och komplex insats, men jag är framförallt oerhört stolt över hur professionellt och snabbt vi agerande på en helt oväntad och djupt omskakande händelse. Utvärderingen visar att insatsen präglades av både hjärna och hjärta, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.

Utbildning i pågående dödligt våld

Vid tiden för skoldådet hade flera poliser i insatsen nyligen genomgått en utbildning i pågående dödligt våld. Det underlättade arbetet. Utvärderingen pekar dock på att fler poliser än de som jobbar i ingripandeverksamheten bör få denna utbildning.  

- I hastigt uppkomna händelser som denna är regionala insatsstyrkan nästan aldrig den som är först på plats. Vår strategi är att kompetensen att avbryta pågående dödligt våld och rädda liv ska finnas på bredden. Patrullerna som anlände först agerade snabbt och resolut, men händelsen visar att vi behöver titta vidare på att ge fler poliser utbildning i att hantera pågående dödligt våld, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i Syd.

Samverkan krävs för att upptäcka individer

Rapporten konstaterar att Polismyndigheten inte hade nåtts av de tidiga signalerna om gärningspersonen före händelsen. Det fanns därmed små möjligheter för polisen att upptäcka och förhindra detta attentat. Däremot, bör Polismyndigheten ”säkerställa att långsiktiga samverkansstrukturer som involverar skola, socialtjänst, och hälso- och sjukvård skapas och vidmakthålls för att möta oro kring en individ”, konstaterar utvärderingen.

- Både Malmö Latinskola och tidigare utvärderingar av händelserna i Eslöv och Kristianstad visar att skola och sjukvård kan ha viktig information att förmedla till polisen i ett förebyggande syfte, men att sekretess ibland står i vägen. Hur vi kan bli bättre på att dela den oro och kunskap som finns om en individ, behöver vi fundera över tillsammans med andra aktörer, säger Jarl Holmström,

Utvärderingen har gjorts av Nationella Taktiska rådet vid enheten för utveckling av brottsbekämpning. Den baseras på information från förundersökningen, dokumentation från stabsarbetet i den särskilda händelsen, SOS-samtal och polisens radiokommunikation, intervjuer med nyckelbefattningar som varit inblandade i händelsen och intervjuer med samverkande funktioner inom Malmö stad.

Media som önskar mer information om utvärderingen, kontakta Nils Norling, presskommunikatör på polisen i Malmö, 010 - 561 51 85