Äldre har både vilja och kunskap för att förhindra bedrägeriförsök

Bild på ett informationsbrev

Hela 72 procent svarade på enkäten vilket ger värdefull information till både polis och andra aktörer som arbetar med att förebygga bedrägeribrott. - Att få så många svar visar på ett fantastiskt engagemang och att information via vanliga brev faktiskt fungerar väldig väl, säger Mariana Handler kommunpolis i Jämtlands län. Bild: Polisen

Under förra hösten skickade Polisen, Stöldskyddsföreningen Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län ett informationsbrev om telefonbedrägerier och en enkät till kvinnor mellan 70 – 85 år i länet. Nu har svaren kommit.

Kvinnor över 70 år är en grupp som är mer utsatta än andra grupper för bedrägerier som går ut på att få det potentiella brottsoffret att ge ut koder eller använda BankID. Denna typ av bedrägerier sker ofta över telefon där bedragaren försöker stressa för att få tillgång till konton och pengar. I enkäten svarande drygt 16 procent att de blivit utsatta för ett bedrägeriförsök eller ett bedrägeri över telefon någon gång de senaste tolv månaderna. Drygt 77 procent svarade att de inte blivit utsatta.

Hela 72 procent svarade på enkäten

Enkäten och informationsbrevet skickades till knappt 2 400 kvinnor i kommunerna Härjedalen, Strömsund och Ragunda och den visar att de både har kunskap och en stor vilja att förebygga bedrägerier.

Hela 72 procent svarade på enkäten vilket ger värdefull information till både polis och andra aktörer som arbetar med att förebygga bedrägeribrott.

Att få så många svar visar på ett fantastiskt engagemang och att information via vanliga brev faktiskt fungerar väldig väl, säger Mariana Handler kommunpolis i Jämtlands län.

54 procent uppgav att de fick ny kunskap

I brevet som fokuserade på telefonbedrägerier fick mottagaren en uppmaning om att inte vara rädd men våga lägga på luren om ett samtal känns obekvämt eller stressande. Informationsbrevet berättade också vart man kan vända sig om man tror sig blivit utsatt eller blivit utsatt. 54 procent uppgav att de fick ny kunskap om vart de ska vända sig och 40 procent att de fick ny kunskap för att förebygga att bli utsatta.

Enkäten visar att dessa kvinnor har god kunskap men är mottaglig för ännu mer. Att brevet gav över 50 procent ny information om vart man ska vända sig om man blivit utsatt är positivt från brottsofferperspektivet. Som brottsutsatt är det viktigt att få stöd, säger Mariana Handler.

Skam, skuld och rädsla

Skam, skuld och rädsla är aspekter av ett bedrägeri som hindrar det förebyggande arbetet. Inte sällan känner sig ett brottsoffer kränkt och skäms över att de blivit lurade. I enkäten svarar drygt 90 procent att de inte kommer skämmas för att berätta om man blivit utsatt. 

Det är väldigt glädjande och man ska verkligen inte skämmas eller känna sig dum. Bedragarna är skickliga och när vi blir stressade är det lätt att göra ett misstag oavsett ålder och kön, säger Mariana Handler.

För den som får ett misstänkt samtal gäller tre huvudregler.  Lämna aldrig ut kontonummer eller kortnummer. Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig och avsluta samtal som inte känns rätt. Blir man i efterhand osäker kan man själv ringa till exempel banken och höra efter om det verkligen var de som hörde av sig. Man behöver inte vara rädd men våga lägga på luren, även om man framstår som otrevlig.

Har du frågor?

Kontakta Mariana Handler

mariana.handler@polisen.se

Fakta informationsbrev och enkätsvar
Brevet skickades till knappa 2 400 kvinnor i åldern 70 – 85 år som bor i kommunerna Härjedalen, Ragunda och Strömsund. Syftet med informationsbrevet var att ge kunskap om hur man förebygger och hanterar telefonbedrägerier. En enkät följde också med för att bedöma brevet var ett effektivt sätt för att öka människors kunskaper om hur de själva kan förebygga och hantera bedrägeribrott.  Insatsen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Jämtlands län, Stöldskyddsföreningen Jämtland och polisen. 

Enkätresultaten visar flera saker men överlag att målgruppen har relativt god förmåga och kunskap när det gäller att hantera bedrägerier över telefon. De är också mottagliga för mer information och engagerade i frågan.

Enkätsvaren i urval:

  • Drygt 99 procent instämde helt eller ganska bra i påståendet att de kommer avsluta ett telefonsamtal som man tycker är misstänksamt och inte lämna ut kort och kontouppgifter via telefon.
  • Drygt 97 procent instämde helt eller ganska bra i påståendet att de kommer anmäla bedrägerier eller bedrägeriförsök till Polisen.
  • 92 procent instämde helt eller ganska bra i påståendet att de kommer be någon de har förtroende för om hjälp till när man är osäker på om man utsatts för ett bedrägeri.
  • Drygt 96 procent instämde helt eller ganska bra i påståendet att de kommer känna sig mer säker på vad man ska göra om man blir utsatt för ett bedrägeri.
  • Drygt 94 procent instämde helt eller ganska bra i påståendet de inte kommer skämmas för att berätta att de blivit utsatta för ett bedrägeri.
  • Drygt 77 procent uppgav att de inte utsatts för ett bedrägeri eller bedrägeriförsök de senaste 12 månaderna. Drygt 16 procent uppgav att man blivit utsatt över telefon 6 procent uppgav att de inte visste om de blivit utsatta eller inte.