Polisen utökar antalet kameror i Örebro

En övervakningskamera som sitter på en husfasad.

Polisen utökar kamerabevakningen i Örebro. Bild: Polisen

Under året fortsätter utbyggnaden av kamerabevakning i Örebro i syfte att förebygga brott och öka tryggheten.

Polismyndighetens kamerabevakning växer när tillgången på kameror ökar. Det handlar både om kameror som sätts upp på tills vidare beslut och tillfälliga kameror som sätts upp på ett tidsbegränsat beslut. Lägesbilden i området styr vart kamerorna sätts upp och det tas alltid hänsyn till den personliga integriteten.

- Det görs i varje enskilt fall en intresseavvägning mot det behov av kamera som finns på platsen samt vilka tider på dygnet som är aktuella för bevakning, säger kommunpolis Therese Beme.

I januari i år sattes en ny kamera upp i Brickebackens centrum och det finns en planerad utökning av kameror i Brickebacken på sikt. Under vintern har det även monterats upp flera kameror i Varberga som kommer att tas i bruk under mars. Områden som redan är kamerabevakade är delar av Vivalla, Oxhagen, Baronbackarna, Sörbybacken, Järntorget och Henry Allards park. Syftet med kameraövervakning är att förebygga brott, men även att utreda och lagföra brott som redan skett.

- Vår ambition är att använda kamerabevakning på strategiska platser i LPO Örebro som en del i det brottsbekämpande arbetet och inte minst för att öka tryggheten i lokalsamhället. Samtidigt bär vi alltid med oss att den personliga integriteten ska tas i beaktande och skyddas i enlighet med rådande lagstiftning, säger Richard Roman, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Örebro.

Under vintern 2023 har Polismyndigheten även fått tillgång till delade bildströmmar, vilket innebär att man kopplar in sig på kameror som ägs av andra. Först ut är Vivalla centrum, därefter planeras det även för köpcentrumet Krämaren och resecentrum samt stationshuset. 

Vid frågor, kontakta kommunpolis Therese Beme.