Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Om Polismyndighetens upphandlingar

Polismyndigheten köper in varor och tjänster genom upphandlingar, som genomförs i enlighet med gällande regelverk. Den lag som främst reglerar upphandlingsarbetet inom Polismyndigheten är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Polismyndighetens upphandlingar omfattar anskaffning av varor och tjänster till den egna verksamheten som till exempel: polisspecifika varor och tjänster, it-relaterade varor och tjänster, byggentreprenader och tryckeritjänster.

En stor del av anskaffningen görs genom avrop från de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden, till exempel inom möbler, resor och personaluthyrning.

Var annonseras upphandlingarna?

Upphandlingar med ett totalt kontraktsvärde som överstiger 534 890 kronor offentliggörs av Polismyndigheten genom annonsering via Polisens leverantörsportal och/eller på Tenders Electronic Daily, EU:s elektroniska tidskrift för offentlig upphandling.

Polisens leverantörsportal

Tenders Electronic Daily

Leverantörer som är intresserade måste själva vara aktiva och informera sig om Polismyndighetens upphandlingar.

Aktuella upphandlingar som inte publicerats i Polisens leveranstörsportal

Går det att föranmäla sig till upphandlingar?

Nej, det går inte att föranmäla sig till Polismyndighetens upphandlingar.

Vad krävs för att få delta i en upphandling?

Några generella krav för att få delta i Polismyndighetens upphandlingar finns inte. I samband med varje enskild upphandling ställs specifika krav för att leverantören ska kunna komma ifråga.

Kontakt vid frågor?

Om du har några frågor om upphandlingar inom Polismyndigheten är du välkommen att kontakta Polismyndighetens registrator via e-post: registrator.kansli@polisen.se

Till toppen