Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Valåret 2018 – polisens uppdrag

Under valåret 2018 och i samband med valrörelsen är polisens uppdrag att skydda riksdags-, landstings- och kommunalvalen så att den demokratiska processen säkerställs. Uppdraget genomförs inom ramen för ansvaret för att upprätthålla lag och ordning.

Ett exempel på opinionsfriheterna är rätten att demonstrera. I Sverige har alla rätt att demonstrera och hålla torgmöten, det är en i grundlag starkt skyddad rättighet. Demonstration räknas som en allmän sammankomst enligt ordningslagen och kräver tillstånd.

Ansök om tillstånd för allmän sammankomst

Demonstrationer - frågor och svar

Polisens valorganisation

Polisens arbete under valrörelsen kommer att pågå under lång tid. Arbetet fördelas så att varje polisregion skapar en egen organisation, valstab. En nationell valstab vid nationella operativa avdelningen, Noa, ansvarar för att samordna arbetet nationellt.

Fyra områden som påverkar polisens uppdrag

Fyra områden har identifierats som särskilt kan påverka polisens uppdrag att säkerställa genomförandet av valrörelsen 2018.

Inhemsk extremism

Polisens arbete syftar till att förhindra och minimera brottslighet och ordningsstörningar från, inom och mellan dessa grupperingar.

Otillåten påverkan

Polisens arbete syftar till att förebygga och utreda brott utifrån otillåten påverkan mot förtroendevalda politiker och mediahusen, så att valprocessen upplevs som trygg och säker. 

Påverkan från främmande makt 

Polisens arbete syftar till att förhindra eller reducera oacceptabla konsekvenser av påverkansoperationer som utgör brott eller som skadar förtroendet för myndigheten. 

Utsatta områden

Polisens arbete syftar till att säkerställa opinionsfriheterna i hela Sverige. Särskild vikt ska läggas vid att bekämpa brott mot opinionsfriheterna i utsatta områden.

Samverkan med andra myndigheter

Polisens valrelaterade arbete ska under hela valrörelsen ske i nära samarbete med Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten.

På Säkerhetspolisens webbplats går det även att beställa eller ladda ner en handbok om personlig säkerhet som riktar sig politiskt aktiva.

Handboken Personlig säkerhet på Säkerhetspolisens webbplats

Film: Skydda dig mot demokratibrott

När politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll kallar polisen brottet för demokratibrott. Det finns mycket du själv kan göra för att skydda dig mot demokratibrott och flera saker att tänka på om du har blivit utsatt.

 

Till toppen