قوانین سکونت در سوئد

 آن دسته از اتباع خارجی که فاقد اجازه اقامت در سوئد بوده و مایل به تسلیم تقاضای پناهندگی هستند می بایست به اداره مهاجرت مراجعه نمایند.فردی که تقاضای پناهندگی تسلیم می کند مجاز است تا پایان یافتن زمانی که پرونده اش در دست بررسی است در سوئد باقی بماند.

در حالت عادی نباید کنترلی مابین دو کشور شنگن صورت بگیرد.اما پلیس با این وجود می تواند، زمانی که دلایل علمی و رسمی موجود باشد، کنترل داخلی اتباع خارجی را در هر نقطه از کشور به مرحله اجرا بگذارد.

بسر بردن در سوئد بدون دارا بودن اجازه های لازم می تواند فرد را در خطر اخراج از کشور قرار دهد.در مواردی که پلیس با افرادی مواجه شود که پس از کنترل مشخص گردد فاقد حق بودن در سوئد هستند و مایل به تقاضای پناهندگی نیز نیستند، پلیس می تواند تصمیم مبنی بر بازداشت و اخراج را اتخاذ نماید.

در وضعیت فعلی که در طی زمان کوتاهی تعداد بسیار زیادی افراد با هدف تسلیم تقاضای پناهندگی به اینجا می آیند، پلیس در نقاط مختلف ورودی حاضر است تا تضمین کننده نظم باشد و در همکاری با دیگر نهادهای دولتی کمک کند تا امکان تسلیم تقاضای پناهندگی در اختیار افرادی که مایل به تسلیم نمودن آن هستند قرار گیرد.

اطلاعات مهم از طرف پلیس سوئد

Mer på svenska om regler för vistelse i Sverige