سوئد کنترل های جدیدی را در مرز موقت خود پیاده کرده است

افرادی که می خواهند از سایر کشورهای شنگن در بعضی از نقاط مرزی وارد سوئد شوند توسط پلیس سوئد مورد بررسی قرار می گیرند. این امر بر حقوق و مسئولیت های پناهجویان تأثیری نخواهد گذاشت.

افرادی که می خواهند از سایر کشورهای شنگن در بعضی از نقاط مرزی وارد سوئد شوند توسط پلیس سوئد مورد بررسی قرار می گیرند. این امر بر حقوق و مسئولیت های پناهجویان تأثیری نخواهد گذاشت.

بررسی های انجام شده

  • با انتخاب تصادفی افراد انجام می شود: یا
  • اگر دلیل مشخصی وجود داشته باشد که لازم باشد مورد بررسی قرار بگیرید.

اگر می خواهید به سوئد بیایید، باید ثابت کنید که صلاحیت ماندن در اینجا را دارید:

  • داشتن اجازه اقامت در سوئد؛ یا
  • ارائه برگه معافیت از طرف مقامات صادر کننده ویزا؛ یا
  • در صورت لزوم، ویزای معتبر داشته باشید؛ یا
  • اهل یکی از کشورهای اتحادیه اروپا / EES باشید

افرادی که نمی توانند ثابت کنند اجازه اقامت در سوئد دارند یا خیر، اگر نیاز به محافظت بین المللی دارند، باید درخواست پناهندگی کنند. این کار در دفتر مهاجرت سوئد انجام می شود.

فردی که اجازه اقامت در سوئد را ندارد و نمی خواهد درخواست پناهندگی نیز ارائه کند، توسط پلیس سوئد بازداشت می شود. پلیس سوئد تصمیم می گیرد که آیا این فرد باید بازداشت شود یا اینکه از ورود او جلوگیری می شود.

سوئدی ها یا کسانی که مقیم سایر کشورهای اسکاندیناوی هستند نیازی به پاسپورت یا کارت شناسایی ملی ندارید، اما باید مثلاً با نشان دادن گواهینامه رانندگی ثابت کنید که مقیم یکی از کشورهای اسکاندیناوی هستید.

افراد مقیم سایر کشورهای غیراسکاندیناوی به پاسپورت یا کارت شناسایی ملی نیاز دارید. کارت شناسایی ملی به یک کارت ملی خاص گفته می شود که توسط مقامات مربوطه در هر کشور عضو اتحادیه اروپا صادر می شود. اگر اجازه اقامت در یک کشور عضو اتحادیه اروپا را دارید، باید بتوانید هویت تان و اجازه اقامت تان را ثابت کنید مجوز اقامت تان را به اثبات برسانید.

Mer på svenska om tillfälliga gränskontroller