Informationsträffar om polisutbildningen

Välkommen på informations- och inspirationsträffar som hålls runt om i landet. En del träffar hålls fysiskt, andra digitalt.

Chatta med polisen

Här hittar du datum för kommande informationsträffar.

Finns det ingen informationsträff nära dig just nu? Välkommen att delta på en digital informationsträff istället.


Polisregion Syd

Vill du att vi kontaktar dig när vi har aktiviteter och träffar om antagningen, utbildningen och yrket så skriv upp dig på vår mejllista.


Polisregion Öst

Vill du att vi kontaktar dig när vi har aktiviteter och träffar om antagningen, utbildningen och yrket så kontakta oss på någon av följande mejladresser: