Infoträff online 22 juni

Välkommen att anmäla dig till en digital informationsträff med möjlighet att ställa frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen.

Tid: 22 juni klockan 17.00-18.00. 

Anmäl dig senast 21 juni kl 20.00.

Frågor om utbildningen kan du mejla till polisutbildningen@polisen.se.

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter