Vad tyckte du om informationsträffen?

Tack för att du var med på polisregions Östs digitala informationsträff den 8 december. Nu vill vi veta vad du tyckte för att bli ännu bättre i framtiden. Tack för dina åsikter!

Hur var din allmänna upplevelse av det digitala informationsmötet?
Hur upplevde du innehållet/programmet?
Hur upplevde du kvaliteten på ljudet på sändningen?
Hur påverkade informationsträffen din viljan att bli polis?
Kommer du söka polisutbildningen?

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Tack för dina synpunkter!

Har du frågor? Kontakta oss på någon av följande mejladresser: