Informationsträffar med polisen i region Stockholm

Vad roligt att du vill höra mer om hur det är att vara polis i polisregion Stockholm! Koppla upp dig på vår digitala informationsträff och träffa poliser från våra polisområden.

Just nu finns inga inplanerade informationsträffar i region Stockholm.
 

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Har du några frågor? 

Hör av dig till: tillvaxt.stockholm@polisen.se

Läs mer om att bli polis.