Ge feedback och förbättra polisens informationsträffar

Tack för att du anmälde dig till en av polisens digitala informationsträffar under 2021. Vi hoppas att du precis som vi hade en intressant och inspirerande kväll.

Vi vill gärna veta hur du upplevde träffen så att vi i framtiden kan utveckla och förbättra vårt rekryteringsarbete. Hoppas du kan ta dig tiden att besvara de här frågorna, det tar bara ett par minuter – din feedback är viktig för oss! 

1. Hur fick du kännedom om träffen?
2. Deltog du på träffen?
3. Skulle du i framtiden vara intresserad av att delta på en aktivitet/informationsträff som arrangeras av polisen?

Om du inte deltog på informationsträffen kan du scrolla ner och skicka in dina svar då resterande frågor handlar om träffen. Tack för din tid!


4. Hur nöjd är du med träffen?
5. Hur väl motsvarade träffen dina förväntningar?
6. Hur påverkade träffen ditt intresse att söka till polisutbildningen?
7. Har du sökt polisutbildningen efter träffen?

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.