Är du akademiker och drömmer om en större uppgift?

Gå polisens funktionsinriktade utbildning som är en alternativ väg in i polisyrket. Utbildningen riktar sig till dig som har en akademisk utbildning och arbetslivserfarenhet inom till exempel it, juridik, kriminologi, sociologi eller ekonomi.

Tvådelad bild: En utredare vid skrivbord till vänster, en polis i uniform till höger. Foto.

Den funktionsinriktade polisutbildningen är en komprimerad variant av den ordinarie polisutbildningen, och omfattar drygt 18 månaders studier inom ramen för din anställning på Polismyndigheten.

Vi söker nu dig som har akademisk bakgrund, arbetslivserfarenhet och kompetens att, efter att ha genomgått den funktionsinriktade polisutbildningen, verka inom en av dessa funktioner:

 • Forensiker IT
 • Utredare inriktning finansiella brott
 • Utredare inriktning brott mot barn
 • Utredare inriktning brott i nära relationer
 • Utredare inriktning bedrägeri
 • Utredare cyberbrott
 • Kriminaltekniker
 • Operativ analytiker

Du söker en av de utannonserade funktionerna och erbjuds under utbildningen en tidsbegränsad anställning på Polismyndigheten.


Sök funktionerna under Lediga jobb

Du hittar de lediga funktionerna genom att välja någon av regionerna nedan och sen hålla utkik efter "funktionsinriktad polisutbildning" som står med i annonsens titel.

Polisregion Bergslagen | Polisregion Mitt | Polisregion Nord | Polisregion Stockholm | Polisregion Syd | Polisregion Väst | Polisregion Öst


Efter avklarad utbildning erbjuds du en tillsvidareanställning på Polismyndigheten, med 6 månaders provanställning.

I din framtida yrkesroll kommer du främst att verka inom ditt specialområde, men du har också en polismans befogenheter och kan exempelvis delta vid ingripanden eller arbeta i yttre tjänst.

Studierna

Studierna är på heltid (drygt 18 månader) och med en mycket hög studietakt. Utbildningen inleds med ett års studier på universitet/högskola där den övervägande delen är på distans, men en stor del av studietiden är på plats vid en av de aktuella högskolorna (cirka 14–16 veckor). Närstudieveckorna är obligatoriska och under dessa genomförs bland annat praktiska moment i polisiära färdighetsämnen som till exempel kriminalteknik, radio, polisbilskörning, vapen och taktik.

Efter utbildningen följer en polisaspirantutbildning på sex månader som ger träning i skiftande polisiära arbetsuppgifter och problemorienterat polisarbete. Aspirantutbildningen genomförs på samma sätt och enligt samma kursplan som i den ordinarie grundutbildningen till polis.

Om polisutbildningen

Gör så här för att söka till den funktionsinriktade polisutbildningen

 1. Du söker en av de funktioner om är utannonserade och som är aktuella för att få gå den funktionsinriktade polisutbildningen. Sista ansökningsdag är den 20 mars 2022.
 2. Efter de första urvalsstegen får du som går vidare genomföra prövningar på Plikt- och prövningsverket vecka 18–21
 3. Du som klarat prövningarna går vidare till intervju under juni-augusti
 4. Erbjudande om anställning beräknas lämnas i augusti–september 
 5. Du startar introduktion och därefter preparandutbildning från vecka 45–46
 6. Vecka 3 år 2023 startar din utbildning vid den funktionsinriktade polisutbildningen

Fakta om utbildningen

Krav på behörighet: 

Utbildningens längd: Drygt 18 månader, varav drygt 1 års distansstudier vid ett universitet/högskola och 6 månaders aspiranttjänstgöring.

Ansökan: Välkommen att söka till någon av funktionerna

Frågor om utbildningen ställs till funktionsbrevlådan polisutbildningen@polisen.se.
Frågor kring aktuell funktion ställs till de kontaktpersoner som finns angivna i respektive annons.