Har du akademisk bakgrund och drömmer om en större uppgift?

Är du specialisten som också vill bli polis? Nu kan du söka den funktionsinriktade polisutbildningen om du arbetar som exempelvis jurist, ekonom, IT-forensiker, socionom, utredare eller har annan akademisk bakgrund.

Händer som skriver på laptop. Gul text i versaler över bilden: Bli polis med din expertis

Den funktionsinriktade utbildningen är en komprimerad variant av den ordinarie polisutbildningen och genomförs under drygt 1,5 år. Studierna sker på distans med fokus på de teoretiska ämnena, varvat med närstudier på campus för genomförande av praktiska moment som till exempel kriminalteknik, polisbilskörning, vapenhantering och fysisk taktik. Utbildningen avslutas med 6 månaders aspiranttjänstgöring.

Under tiden som du går utbildningen är du anställd på Polismyndigheten. När du är klar erbjuds du fortsatt anställning i din specialistroll, men du har också polismans befogenheter vilket innebär att du kan delta vid ingripande, husrannsakan eller arbeta i yttre tjänst.

Nu söker vi dig med relevant akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet för att verka inom någon av dessa roller:

 • Forensiker IT
 • Utredare inriktning finansiella brott
 • Utredare inriktning brott mot barn
 • Utredare inriktning brott i nära relationer
 • Utredare inriktning bedrägeri
 • Utredare cyberbrott
 • Kriminaltekniker
 • Operativ analytiker
 • Specialiserad gränspolis (utredare och beslutsfattare)

Så söker du

Nästa utbildningsstart är preliminärt planerad till januari 2025. Annonser kommer att publiceras i januari 2024.

Studierna

Utbildningen är på heltid (drygt 18 månader) och med en mycket hög studietakt. Utbildningen inleds med en preparandutbildning på 6 veckor, detta för att ge alla deltagare liknande förkunskaper inför utbildningsstarten. Därefter följer ett års studier på universitet/högskola där den övervägande delen är på distans, men en stor del av studietiden är på plats vid en av de aktuella högskolorna (cirka 15 veckor). Närstudieveckorna är obligatoriska och under dessa genomförs bland annat praktiska moment i polisiära färdighetsämnen som till exempel kriminalteknik, radio, polisbilskörning, vapen och taktik.

Utbildningen genomförs i dagsläget på: Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet och Södertörns högskola. Det finns inte möjlighet att välja eller önska lärosäte utan du blir placerad på en tilldelad utbildningsplats.

Efter 12 månaders studier följer en polisaspirantutbildning på 6 månader som ger träning i skiftande polisiära arbetsuppgifter och problemorienterat polisarbete. Aspirantutbildningen genomförs på samma sätt och enligt samma kursplan som i den ordinarie grundutbildningen till polis.

Om polisutbildningen

Mer om ansökningsprocessen

 1. Du söker en av de funktioner som är utannonserade och aktuella för att få gå den funktionsinriktade polisutbildningen.
 2. Uppfyller du efterfrågad kravprofil och går vidare från ett första urval genomförs en nationell informationsträff
 3. Efter de första urvalsstegen får du som går vidare genomföra prövningar på Plikt- och prövningsverket.
 4. Du som klarat prövningarna går vidare till djupintervju med verksamheten
 5. Därefter lämnas erbjudande om anställning.
 6. Du startar introduktion och därefter preparandutbildning
 7. Du startar sedan din utbildning vid den funktionsinriktade polisutbildningen.

Krav på behörighet

 • Du ska uppfylla kravprofilen för den funktion/tjänst som du efter fullgjord och godkänd utbildning vill vara verksam i.
 • Du ska uppfylla samtliga krav för den ordinarie polisutbildningen.
 • Ha god potential och förmåga att klara de höga krav som de omfattande studierna och den komprimerade utbildningen innebär.

Om du har frågor om den komprimerade polisutbildningen mejla polisutbildningen@polisen.se.

Berättelser om FPU

Ulrika: "Att pressa sig till det yttersta och lyckas är väldigt roligt och lärorikt."

Jon: "Jag har definitivt tagit mitt livs bästa karriärsbeslut"

Adam: "Närstudieveckorna känns nästan som sommarläger ...."

Anna: "Det bästa var alla härliga människor jag träffat."

Victoria: "Det lärde mig mycket om hur jag agerar när jag blir satt i oväntade situationer."