Plugga till polis på distans

Polisutbildningen på distans innebär att du kan studera på valfri plats, med undantag för närstudieveckorna då du måste vara på plats på campus.

Karta över Sverige med distansutbildningsorterna Borås, Umeå, Malmö och Växjö markerade.

Distansutbildningen är på heltid med ca 40 studietimmar/vecka och schemalagda aktiviteter måndag till fredag. 4–5 veckor per termin består av närstudieveckor med färdighetsträning och andra moment där polisiärt material, polisiära system eller särskilda utbildningslokaler behövs. Dessa lärarledda moment måste utföras på campus och kan inte göras hemifrån.

Övrig undervisning sker på en webbaserad lär-plattform där inspelade och live-streamade föreläsningar varvas med instruktionsfilmer, seminarier, klassträffar, handledningstillfällen och andra moment som också kan kräva din närvaro vid en viss tidpunkt. För att kunna följa utbildningen behöver du en dator, webbkamera och hörlurar.

Distansutbildningsorter

I Umeå, Växjö, Borås och Malmö kan du läsa polisutbildningen på distans.

Umeå
Umeå universitets webbplats

Borås
Högskolan i Borås webbplats

Växjö
Linnéuniversitetets webbplats

Malmö
Malmö universitets webbplats

Kontakt

Har du fler frågor om polisyrket eller ansökan till polisutbildningen är du välkommen att kontakta någon av våra aspirantutbildningsansvariga.

Har du frågor om testerna till polisutbildningen kontakta Plikt- och prövningsverket.