Traineeprogram för dig som är akademiker och vill bli polis

Nu söker vi dig som vill arbeta som polis och samtidigt jobba som IT-forensiker, cyberbrottsutredare eller kriminaltekniker.

Studenter utanför universitetsbyggnad.

Bild: Mostphotos

Som trainee hos polisen får du en unik möjlighet att utvecklas inom ditt specialistområde och samtidigt utbilda dig till polis. Programmet vänder sig till dig som har lägst kandidatexamen (som är högst två år gammal) inom relevant ämne, exempelvis IT, systemvetenskap, arkeologi eller brandingenjör.

Traineeprogrammet löper under 24 månader på heltid. Starten är i augusti 2023 och ansökningsperioden påbörjas januari 2023. Under traineeprogrammet är du anställd i Polismyndigheten och har lön under hela utbildningstiden.

Traineeprogrammets delar

Verksamhetsförlagd introduktion inklusive preparandutbildning, 4 månader

Du lär känna organisationen, skapar nätverk och får en bred kunskap inom den verksamhet där du senare kommer att arbeta. Introduktionen följs av en preparandutbildning på sex veckor som syftar till att ge förkunskaper inför att du ska börja polisutbildningen.

Komprimerad polisutbildning/funktionsinriktad polisutbildning, 12 månader

Utbildningen till polis omfattar 12 månaders heltidsstudier på distans, varvat med ca 15 närstudieveckor. Utbildningen har samma utbildningsplan som ordinarie grundutbildningen till polis, men i komprimerad form och studietakten är därför hög. Under närstudieveckorna genomförs praktiska moment i de polisiära färdighetsämnena som kriminalteknik, radioteknik, fysiska tekniker och metoder, polisbilskörning, vapen och taktik. Närstudieveckorna är förlagda till Linnéuniversitet i Växjö, Malmöuniversitet och Södertörns högskola.

Aspirantutbildning, 6 månader

Efter avslutade och godkända studier följer en aspirantutbildning på sex månader i ett lokalpolisområde. Aspirantutbildningen genomförs enligt samma kursplan som den ordinarie grundutbildningen till polis. Efter avslutat och godkänt traineeprogram erbjuds du en anställning som polisassistent där du genomförde din verksamhetsförlagda introduktion. För dig som ska arbeta som kriminaltekniker tillkommer ytterligare kriminaltekniska studier.

Så här ansöker du

Du söker utannonserade tjänster på polisen.se som är aktuella för polisens traineeprogram. Nästa ansökningsperiod startar i januari 2023.

Du hittar de aktuella annonserna under lediga jobb på polisen.se.

Så går urvalsprocessen till

  1. Urval sker för att säkerställa din behörighet och lämplighet
  2. Om du passerar första urvalet så går du vidare till prövningar på Plikt- och prövningsverket
  3. Du som klarat prövningarna går vidare till djupintervju med rekryterande chef
  4. I augusti 2023 startar den verksamhetsförlagda introduktionen
  5. I januari 2024 startar utbildningen

Krav på behörighet

  • Lägst kandidatexamen (som är högst två år gammal) inom relevant ämne och du ska ha gjort ett självständigt akademiskt arbete.
  • Du ska uppfylla samtliga krav för den ordinarie polisutbildningen
  • Du ska ha god potential att klara den höga studietakten
  • Ytterligare meriter och krav kan tillkomma utifrån sökt funktion och du hittar den fullständiga kravprofilen i annonsen.

Frågor

Har du frågor om traineeprogrammet mejla till polisutbildningen@polisen.se.

Andra traineeprogram inom polisen

Polisens it-avdelning erbjuder också traineeprogram, men utan polismans befogenheter.