Sök
Stäng Meny

Frågor och svar om återanställning

Hur går en återanställning till? Kan jag få tillbaka min tidigare tjänstegrad? Se svar på dessa och fler frågor.

Två män och en kvinna klädda i polisuniform och varselväst tittar rakt in kameran.

Bild: Polismyndigheten

Hur gör jag för att söka mig tillbaka?

Du kan söka via vanliga platsannonser eller via annonser om återanställning. De hittar du på sidan Lediga jobb. Hittar du inte någon tjänst av intresse av kan du också ta kontakt med den polisregion du skulle vilja arbeta i för en dialog kring vilka möjligheter som finns. 

Hur går en återanställning till?

Polismyndigheten går igenom inkomna ansökningar för att göra en första kontroll och matcha ansökningarna med verksamhetsbehovet. Rekryteringsförfarandet innehåller t.ex. matchning mot kravprofilen, intervjuer, referenstagning och säkerhetsprövning.

För tidigare anställda på Polismyndigheten görs även en kvalitetskontroll (referenstagning av chef inom myndigheten, orsak till avslutande av tidigare anställning och fråga till bl.a. Säkerhetsavdelningen) för att säkerställa att det inte finns hinder för återanställning. I alla anställningsärenden tillämpas bedömningsgrunden förtjänst och skicklighet.  

Måste det gå via en rekrytering, jag har ju arbetat i flera år inom myndigheten?

Kontakta den polisregion du är intresserad av att jobba i så får du information om vad som gäller i den aktuella regionen. 

Vad får jag i lön?

Polismyndigheten tillämpar individuell lönesättning och lönen sätts utifrån de krav som ställs i den funktion du blir anställd. Polismyndigheten jobbar kontinuerligt med att höja polislöner.

Det görs även en stor satsning på ob-tillägg. Kommande år fördubblas ob-tillägget för alla medarbetare som arbetar obekväm tid inom Polismyndigheten. Höjningen sker stegvis. Den 1 januari 2023 höjs ob-tillägget med 75 procent och sedan med ytterligare 25 procentenheter den 1 januari 2024.

Får jag tillbaka min tidigare tjänstegrad vid en återanställning?

Polismyndigheten har som utgångspunkt att medarbetare återanställs i samma tjänstegrad som man hade när man lämnade myndigheten, men det är beroende på vilken funktion man kommer tillbaka till. 

Jag arbetade som chef tidigare, kan jag återgå till en chefsbefattning?

Chefsbefattning tillsätts genom rekrytering vilket innebär att förtjänst och skicklighet tillämpas. För att anställas i en chefsbefattning krävs därför att befattningen har konkurrensutsatts genom ett rekryteringsförfarande. 

Kan jag påverka var min placering blir?

Du kan önska, men det är verksamhetens behov som styr. 

Hur kan jag komma i kontakt med ansvarig för återanställning i min region?

Du hittar kontaktuppgifter på sidan E-postadresser och postadresser  

Finns det något beslut på hur länge man kan vara borta från polisen för att kunna bli återanställd?

Det beror på vilken funktion man söker sig tillbaka till. Däremot så kan introduktionen se olika ut. Här är av vikt att du och din kommande chef har en dialog kring hur just din introduktion ska se ut för att komplettera och uppdatera med information och kunskap.   

Finns det möjlighet till distansarbete?

Myndigheten har tagit fram riktlinjer för distansarbete. Möjligheterna till distansarbete kan variera beroende på vilken funktion och verksamhet man blir anställd inom. 

Jag vill gärna arbeta för polismyndighet igen, men kan endast arbeta vardagar och dagtid. Går det?

Det är verksamheten och aktuell funktion som styr. Informera tidigt, t.ex. i ansökan, om dina önskemål så att du och rekryterande chef kan ha en dialog om dina möjligheter. 

Jag vill gärna tillbaka till IGV igen, men så småningom vill jag utveckla mig mer. Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?

För den som önskar att utvecklas inom myndigheten finns stora möjligheter. Mycket handlar om vilket driv du har för att utvecklas samt verksamhetens behov. 

Vilka förmåner och villkor har man som anställd i Polismyndigheten nu för tiden?

Se vilka förmåner och villkor som gäller  

Varför har ni fokus på återanställningar?

Myndigheten ska växa och bli fler. Vi vill gärna återanställa medarbetare som besitter den kunskap, färdigheter och egenskaper som myndigheten behöver och söker efter. 

Jag har varit anställd tidigare och varit i säkerhetsklass, behöver jag göra en ny säkerhetsprövning?

Ja, alla som återanställs går igenom säkerhetsprövning enligt rutin. 

Måste ni prata med min senaste chef?

I samband med en återanställning tas kontakt med bland annat tidigare chef/chefer inom myndigheten.