Fredrika, lokalförvaltare lokalförsörjning

Fredrika arbetar sen september 2019 som lokalförvaltare på ekonomiavdelningens lokalförsörjningsenhet.

Fredrika står utanför entrén till ett polishus

Vad har du för bakgrund?

Jag har en civilingenjörsexamen inom lantmäteri. Under mina första år i arbetslivet arbetade jag som förrättningslantmätare och därefter har jag arbetat med fastighetsförvaltning av kommunägda byggnader, främst skolor och förskolor.

Vad gör du i din roll som lokalförvaltare?

Jag ansvarar för att förvalta, samordna och utveckla befintligt lokalbestånd inom polisområde Västmanland i region Mitt, för att tillgodose att Polismyndigheten har verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva lokaler. Arbetet innefattar ansvar för drift och underhåll samt projektledning av ombyggnationer.

I min roll som lokalförvaltare agerar jag kravställare gentemot hyresvärdar och leverantörer och arbetar för att lagstiftning och arbetsmiljökrav uppfylls i våra lokaler. Som lokalförvaltare är jag en stödfunktion till kärnverksamheten och arbetet sker i nära samarbete med den.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är variationen (ingen dag är den andra lik!) och att jag ständigt ställs inför nya utmaningar, vilket gör att jag hela tiden lär mig nya saker.