"Vi ska vara ledande inom den forensiska utvecklingen av sensorbaserade metoder"

Håkan Larsson är it-forensiker och arbetar inom området sensorteknik.

Polisanställd står utanför en polisstation. Foto.

Vad jobbar du och dina närmsta kollegor med?

- Vårt uppdrag är att vara ledande inom den forensiska utvecklingen av sensorbaserade metoder för att skapa ökad förståelse för brottshändelser på ett rättssäkert sätt, med rätt kvalitet. Vi arbetar med teknikutveckling som kommer till användning vid forensiska undersökningar.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Den ena arbetsdagen behöver inte vara den andra lik. Ena dagen kan innebära mycket arbete framför en dataskärm, en annan att befinna sig på en brottsplats för att samla in data. Variationen är det jag gillar med mitt arbete.

Vad vill du säga till någon inom it-området som funderar på it-forensik och polisen som arbetsplats?

- Ta chansen att arbeta inom ett område där du kan göra nytta. Vi arbetar med intressant teknik som används på ett samhällsnyttigt vis.