Sök
Stäng Meny

"Om du tilltalas av teknisk problemlösning och utveckling"

Johnny arbetar som it-forensiker inom hårdvaruforensik och finns på sektionen för informationsteknik på polisens nationella forensiska centrum, NFC.

Polisanställd står utanför en polisstation. Foto.

Vad jobbar du och dina närmsta kollegor med?

- Arbetsuppgifterna i vår grupp är väldigt varierande. Utöver hårdvarunära undersökningar och analyser av elektronikkonstruktioner, så bedriver vi också metod- och verktygsutveckling och tillämpad forskning inom hårdvaruforensik. Vi ansvarar för vår egen kompetensutveckling och omvärldsbevakning, men även för att analysverktyg och mätutrustningar köps in eller tekniskt kravställs i samband med offentliga upphandlingar. Gruppen har också vissa åtaganden genom både nationellt och internationellt drivna projekt, liksom samarbeten och informationsutbyten.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Egentligen finns det inga vanliga dagar, då arbetsuppgifterna är väldigt situationsbaserade. Det kan vara allt ifrån att granska kollegors arbetsblad och utkast till utlåtanden, kunskapsinhämtning, administrativa sysslor, eller perioder som går till metodutveckling. Emellanåt viks tid åt samarbeten med externa parter i olika projekt eller konstellationer, eller att ta fram underlag till presentationer eller till dokumentation.

Vad vill du säga till någon inom it-området som funderar på it-forensik och polisen som arbetsplats?

- Om teknisk problemlösning och utveckling är något som tilltalar dig, så tycker jag att vår arbetsplats absolut är en intressant kandidat. Här finns trygg anställning, frihet och inflytande i arbetsplaneringen och duktiga kollegor, och inte minst gehör för egna idéer och förslag.