Sök
Stäng Meny

"Som incident manager håller jag i den röda tråden kring incidenterna"

Vi arbetar för att skapa oss en bra, övergripande lägesbild av incidenten, ser till att felsökning genomförs och har löpande kontakt med beredskaper. Det bästa med mitt arbete är att det händelsestyrt och att vi ständigt jobbar för att utveckla arbetet.

Tobias är incident manager på IT-avdelningens servicedesk och arbetar med incidenter som sker här och nu och återkommande incidenter

Tobias är incident manager på IT-avdelningens servicedesk och arbetar med incidenter som sker här och nu och återkommande incidenter

Hur har din resa sett ut inom polisens it?

Jag började som konsult som support-tekniker inom Servicedesk. I den rollen svarar man på många olika sorters samtal och löser de problem som användarna har. Jag tycker att det är en rolig tjänst då man snabbt kan hjälpa till och göra skillnad. Efter några månaders tid sökte jag mer utmaningar internt då jag trivdes så bra här och kände att jag ville vara kvar. Efter en tid som support-tekniker fick jag frågan om jag ville jobba i gruppen ”skiftet”. Som skiftare arbetar man utanför ordinarie arbetstid, alltså både kvällar, nätter och helger. När man ingår i den gruppen så hanterar man även incidenter som bland annat går ut på att ha en bra lägesbild. Vi ser på hur systemen fungerar, håller i den röda tråden kring incidenterna, ser till att felsökning sker och kontaktar beredskaper. Vi går även ut med information kring incidenterna till berörda parter internt inom Polismyndigheten. Rollen innebär många kontakter med olika enheter vilket är kul. Genom nära kontakt med Systemövervakningen så får vi en överblick hur systemen mår men vi har även direkt kontakt med verksamheten för att fånga upp flera synvinklar.

Hur ser din roll ut idag?

Sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka så jobbar jag som incident manager, det innebär att jag fokuserar på att arbeta med incidenter. Det kan vara både incidenter som sker här och nu och återkommande incidenter eller incidenter som kräver en mer långsiktig lösning, när man kliver in i de sistnämnda kallas det också för problem manager. När vi får en felanmälan till Servicedesk så har vi verktyg till att få upp olika förslag på lösningar på användarens specifika problemen. Ibland uppstår nya återkommande problem i system och då arbetar vi vidare med det för att möjliggöra tillfälliga workarounds och för att åtgärda problemen långsiktigt. Jag är glad att jag tog steget att gå vidare och byta tjänst då det utmanar mig, jag hamnar i nya situationer och lär mig nya saker.

Vad är det bästa med jobbet?

Det bästa är kollegorna! Vi har en mycket god stämning i gruppen och det är roligt och viktigt att jobba tillsammans mot våra mål och visioner. Vi jobbar ständigt med utveckling och ser på hur vi kan göra saker ännu bättre och vi ser även på nya lösningar. Det känns givande att mitt arbete bidrar till att hjälpa verksamheten och underlätta i deras arbete. Det är ett händelsestyrt arbete där det händer saker hela tiden vilket är roligt och intressant – jag trivs i sådana miljöer.

Just nu har vi flera lediga tjänster

Här hittar du lediga jobb på polisens IT-avdelning.
Sök lediga jobb 

Prenumerera på ledig jobb