Studenter berättar om examensarbeten och praktik på polisens it-avdelning

Polisens IT-avdelning tar i mån av tid och möjlighet emot studenter som vill göra sitt examensjobb eller praktik.


Hannas exjobb om tvärfunktionellt agilt arbete

Hanna, gjorde sitt exjobb på polisens  it-avdelning

Berätta om ditt examensarbete som du skrivit här på IT-avdelningen!

Jag hittade annonsen kring tvärfunktionellt agilt arbete och tyckte att det lät intressant så jag skickade in min ansökan. Jag blev därefter kallad till ett möte för att diskutera mer och redan där fick jag ett jättepositivt intryck, jag kände att det fanns ett väldigt engagemang och hög energi. När jag väl kom på plats fick jag en jättebra start. Det kändes som att alla tog sig tid för mig, jag fick hänga med på allting och jag kände mig snabbt som en i gänget. Jag fick möjligheten att vara med och forma de konkreta frågeställningarna tillsammans med mina handledare, det var kul att få den möjligheten – att kunna vara med och påverka. Fokuset i mitt arbete var att se på utvecklingsteamens flöden. Det är ofta flera grupper inblandade i leveransen. Jag tittade på hur man kunde korta ledtider, se på hur det kunde bli mer effektivt. När jag var klar fick jag presentera mitt arbete för ledningen, det kändes som att de var genuint intresserade av mitt examensarbete vilket var roligt.

Vad gör du idag?

Jag fick bra feedback från mina handledare som tipsade mig om att söka en tjänst här på it-avdelningen så att jag kunde fortsätta vara kvar här efter mitt examensarbete. Jag sökte en utlyst tjänst som uppdragsledare och fick den, nu har jag jobbat här sedan i mars i år. På enheten jag tillhör hjälper vi till i komplexa leveranser som är infrastrukturtunga. Jag är kvar i den gruppering där jag skrev mitt examensarbete vilket är väldigt roligt för nu har jag möjligheten att kunna fortsätta driva det som jag påbörjade som student. Det är både roligt och givande att få följa det hela vägen – någonting som jag inte hade kunnat göra om jag hade bytt arbetsplats.

Vad är det bästa med att jobba på polisen?

Att det känns som att jag bidrar till någonting bra! Alla jag har träffat är supertrevliga och så engagerade. Det känns också skönt att det är en sådan kultur där det är helt okej att kunna ställa mycket frågor i början när man är ny och jag känner mig inkluderad och välkommen. I min roll träffar jag många olika grupper vilket är roligt och det är någonting nytt i princip varje dag. Det finns många kompetenta och duktiga kollegor runt omkring mig och det finns goda möjligheter att utvecklas.


Simons praktik inom DevOps

Simon gjorde sin praktik på polisens it-avdelning inom området  DevOps

Vem är du?

Jag heter Simon och är anställd hos polisen efter att ha gjort praktik på myndigheten eller så kallad LIA (Lärande i arbete) våren 2019.

Jag kommer från Nackademin där jag har gått utbildningen DevOps-Engineer som är en 2-årig YH-utbildning där en termin ägnas åt praktik samt examensarbete ute hos ett företag.

Vad fick dig att söka till polisens IT?

Jag kontaktade chefen för gruppen utvecklingsstöd och virtualisering angående en tjänst som jag tyckte kändes relevant för min utbildning och frågade om det var möjligt att komma in och utföra dessa uppgifter i rollen som praktikant.

Jag tyckte även att polisen som arbetsplats lät väldigt intressant eftersom all systemutveckling och infrastruktur körs in house, vilket jag tyckte skulle passa bra då min målsättning är att fortsätta bygga och utveckla den bredden som jag hade lagt grund för under utbildningen, samt att jag ville utveckla ett riktigt bra säkerhetstänk som jag hoppades att få hjälp med under min praktik.

Vad har du gjort under din praktik?

LIA-periodens huvudsyfte är att man ska komma ut på en arbetsplats och aktivt arbeta med uppgifter som rör yrkesrollen samt att förstå hur arbetsrollen ser ut och fungerar i verkligheten.

Jag blev snabbt en i teamet och fick utföra liknande uppgifter som de erfarna teknikspecialisterna arbetade med, fast med fokus på att jag skulle lära mig och utvecklas i rollen.

Jag har även jobbat med ett examensarbete under praktiken där jag har fått ta på mig en lite större uppgift som jag har utrett, utvecklat och implementerat.

Vad har varit roligast med praktiken?

Att få vara med och bidra i att min grupp och polisen som helhet utvecklas genom att min röst blir hörd och att man lyssnar på mina tankar och idéer.
Det har också varit kul och väldigt inspirerande att vara omgiven av engagerade och väldigt kompetenta medarbetare som gärna har hjälpt till och förklarat när man har haft frågor.

Jag har även haft möjlighet att besöka andra team på verksamhetspraktik där jag fick chansen att följa medarbetare när de arbetade för att öka min förståelse över hur och vad andra grupper jobbar med här på polisens IT-avdelning.


Christians exjobb om hur systemisolation kan införas i container-miljöer

Christian, exjobb om hur systemisolation kan införas i container-miljöer

Vem är du?

Jag heter Christian och är civilingenjör. Tidigare läste jag Datalogi-mastern under civilingenjörsprogrammet Medieteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag skrev mitt avslutande examensarbete hos Polismyndighetens IT-avdelning under vårterminen 2018. 

Vad fick dig att söka till polisens IT?

Flera saker! För det första så omfattar polisens IT-avdelning verkligen allt inom IT. Från app- och webbutveckling till hantering av infrastruktur, brandväggar och server-miljöer. Att polisen dessutom är en offentlig myndighet och inte en kommersiell eller vinstdrivande verksamhet gör det extra intressant eftersom tekniska utmaningar måste lösas in-house och inte bara kan outsourcas till externa leverantörer. Det gör att väldigt mycket spetskompetens samlas under samma tak.

I mitt fall var polisens höga krav på IT-säkerhet avgörande. Eftersom en säkerhetsrisk skulle kunna innebära en skada på allt från individ till nation så formas ett landskap där man måste ta hänsyn till risker som industrin sällan behöver tänka på. Då jag ville göra ett examensarbete om IT-säkerhet inom moln-arkitektur så blev det därför självklart!

Vad handlade ditt exjobb om?

Alla mobilappar, datorprogram eller websidor kommunicerar oftast med externa system uppe i molnet för att kunna till exempel hantera inloggning och lagra information. För att isolera de externa systemen från varandra så körs de oftast i emulerade datormaskiner, så kallade virtuella maskiner. Denna virtualisering innebär att en dator kan, genom de virtuella maskinerna, köra väldigt många olika system samtidigt på ett sätt som är säkert – en säkerhetsrisk i ett system betyder inte att ett annat system drabbas. Ett problem dock som detta medför är att virtualiseringen kräver mer datorresurser än själva systemen. Detta gör att det blir säkert men kostsamt sett ur flexibilitet och ekonomi.

I syfte att minska denna resursåtgång och erbjuda större flexibilitet så har en ny typ av virtualisering blivit populär där begreppet virtuella maskinerna byts ut mot "containers". Dessa containers erbjuder en lättare form av virtualisering och emulerar inte hela datormaskiner utan nästan bara systemen. Detta medför att hela miljön blir enklare att hantera och kräver mindre resurser. Nackdelen är att det sker på bekostnad av systemisolation, något som Polismyndigheten prioriterar högt.

Mitt examensarbete handlar om att utforska hur systemisolation kan införas i container-miljöer. Resultat jag kom fram till omfattar ett antal molnbaserade arkitekturer och förslag kring hur systemisolation kan nå upp till en grad så att den uppfyller myndighetens kravbild. Med det så ger examensarbetet som helhet en vägledning kring hur containers kan adopteras och dess implikationer på molnets arkitektur. Detta gör resultatet intressant för många parter med höga säkerhetskrav så som myndigheter, banker, finansinstitut samt molnleverantörer.

Om examensarbetet låter spännande kan det läsas här: Container Orchestration in Security Demanding Environments at the Swedish Police Authority.

Vad har varit roligast med exjobbet?

Att få jobba med så otroligt kompetenta människor och det gedigna engagemanget kring mitt examensarbete från både kollegor och chefer. Att den typen av tillgång till kunskap och motivation har verkligen underlättat arbetet! Det är tydligt att exjobbare uppskattas och har en plats i myndighetens verksamhet.

Samtidigt är kan bidragandet till samhällsnyttan inte understrykas nog. Det gör att dagarna känns rätt annorlunda från att jobba på ett vinstdrivande företagen.


Julia och Emelies exjobb om en workshop-metod kan hjälpa team att samarbeta effektivt

Emelie och Julia, exjobb om en workshop-metod kan hjälpa team att samarbeta effektivt

Vilka är ni?

Vi heter Julia och Emelie och tog examen från Civilingenjör i Industriell Ekonomi, inriktning Datateknik och kommunikation på KTH våren 2018.

Vad fick er att söka till polisens IT?

Vi träffade polisens IT under D-dagen på KTH hösten 2017. Senare hittade vi en annons på KTH:s exjobbsportal upplagd av polisens it som passade vårt intresseområde, organisationslära i kombination med datateknik. Efter flera processer med olika potentiella arbetsgivare valde vi att skriva exjobb här på polisen, och är väldigt nöjda med valet.

Vi tyckte det var en spännande och komplex organisation att studera, med samhällsnyttan som mål och höga säkerhetskrav som genomsyrar verksamheten. Ämnet för exjobbet låg nära det vi var intresserade av att jobba med efter examen, agila metoder och teamcoachning – och det är faktiskt precis vad vi gör idag!

Vad handlade ert exjobb om?

Polismyndigheten har som mål att utveckla verksamheten och skapa framgång tillsammans (Polismyndighetens uppdrag och mål). Därför är det intressant att utveckla metoder som underlättar att arbeta bättre tillsammans för team på IT-avdelningen. Vårt exjobb Teamspegeln undersökte om en workshop-metod kan hjälpa team att samarbeta effektivt.

Teamspegeln, den workshop-metod vi tog fram och undersökte, är baserad på Spotify Squad Health Check och ger team en ram för att själva utveckla sitt arbetssätt. Baserat på flera möten och intervjuer utformade vi workshop-metoden, och höll sedan i 14 workshops med 7 olika team. Resultaten visade att Teamspegeln kan fylla olika behov för olika team. Med avstamp i vårt exjobb fortsätter vi idag som anställda att iterera Teamspegelns utformning baserat på olika teams behov.

Låter det spännande? Du kan läsa hela vårt arbete här: The Team Mirror: A Constructivist Study of an Agile Method for Team Development

Vad har varit roligast med exjobbet?

Det absolut roligaste var att hålla i workshops och få träffa team med både hög kompetens och stort engagemang. Överlag var engagemanget från organisationen stort, framför allt från workshop-deltagare och handledare, men även från gruppchefer och andra anställda. Många tog sig tid för oss och stödet fanns alltid där.

Det var också kul att vara flera exjobbare inom samma organisation. Att lära känna andra i samma situation hade många fördelar, både gemenskap och kunskapsutbyte. När vi alla höll i vår slutpresentation var det även roligt att se intresset från organisationen. Det kändes som att vi faktiskt hade gjort något av värde för organisationen, och inte bara producerat ett akademiskt arbete. Genom hela processen var det tydligt hur pass mycket samhällsnyttan genomsyrar alla delar av verksamheten.