Daniel

”Under min praktik uppskattade jag variationen, jag fick möjlighet att både arbeta med testautomatisering och manuell testning.”

LIA-praktikant - Daniel

Fyra frågor till Daniel

Utbildning: Kvalitetssäkrare och testare
Roll idag: Teknisk testare

Vem är du?

Jag heter Daniel och jobbar som teknisk testare på Polismyndigheten. Innan jag började jobba här så läste jag yrkesutbildningen kvalitetssäkrare och testare inom IT.

Utbildningen avslutades med praktik (LIA) som pågick hela vårterminen 2022 och som jag genomförde hos Polismyndigheten i samma team som jag jobbar i nu.

Vad har varit mest givande under din praktikperiod?

Det som var mest givande under praktiken var att få använda det jag lärde mig under studierna i verkliga projekt. Under praktiken fick jag även jobba som ensam testare i teamet istället för i team med 2–4 testare som jag alltid gjort under de projekt som vi hade på utbildningen. Det var väldigt lärorikt och givande att få det ansvaret och den erfarenheten, jag kände att teamet hade förtroende för mig vilket var väldigt motiverande.

Jag uppskattade också att arbetsuppgifterna jag hade var varierade så att jag fick arbeta med både testautomatisering och manuell testning under praktiken.

Varför rekommenderar du andra att genomföra sin LIA/praktik hos polisen?

För att IT-avdelning är stor och håller på med många intressanta områden. Oavsett vad man söker praktik för så finns det säkert någon grupp som jobbar inom det området.

När jag började min praktik så upplevde jag att jag snabbt fick bli en del av teamet och fick arbeta med relevanta uppgifter. Jag hade också handledare som var engagerade i min utveckling och fanns alltid tillgängliga om jag hade frågor.

Det är också positivt att det man gör under sin praktik bidrar till ett bättre samhälle, samtidigt som man får utvecklas inom sin framtida yrkesroll.

Idag jobbar du som teknisk testare, hur ser en typisk arbetsdag ut?

En typisk arbetsdag för mig börjar alltid på samma sätt: Kolla mail, mötesbokningar och sen kollar jag i teamets Jira för att se om det är något som är redo att testas. Sen är det dags för teamets standup-möte där man berättar vad man har gjort, vad man ska göra under dagen och om det är något som man behöver hjälp med.

De arbetsuppgifter jag jobbar med resten av dagen varierar beroende på vad som behöver göras, men det kan t.ex. vara att testa det i Jira som är redo att testas, utforskande testning för att hitta buggar eller så automatiserar jag tester med Cypress.