Gruppchef inom offentlighet, sekretess och arkiv, Stockholm

Polismyndighetens rättsavdelning har 800 medarbetare på flera orter i landet och ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet och informationsförvaltning.

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

29 april 2022

Ansök senast

16 maj 2022

Referensnummer

A246.553/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner och tio nationella avdelningar. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt för att kunna möta framtidens utmaningar. Detta arbete kommer att pågå de närmsta åren. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polismyndighetens rättsavdelning har 800 medarbetare på flera orter i landet och ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet och informationsförvaltning. 

Sektionen för informationsförvaltning ansvarar för att styra, utveckla och följa upp verksamheten inom områdena diarieföring, arkiv och utlämning allmän handling. Inom vissa områden har enheten även ett utföraransvar. I enheten ingår också ansvar för nationell skanning och utskrift, uppbördshantering samt registerutdrag och registervård av centrala system. 

Efter en omorganisation på avdelningsnivå skapas en ny grupp med 12 erfarna och engagerade medarbetare med placering i Stockholm. Gruppen kommer att ha tre ansvarsområden. Ett område är verksamhetsansvar för de nationella arkiven och stöd till de nationella avdelningarna i dokumenthanteringsfrågor. Ett annat område är det nationella processansvaret för utlämnande av allmän handling. Processledningen ansvarar för styrningen för att uppnå en rättssäker, enhetlig och effektiv handläggning av polisens 130 000 utlämnandeärenden. Gruppens tredje ansvarsområde är att sekretesspröva Palmeutredningen.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst två års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare med medarbetaransvar eller liknande den senaste femårsperioden
 • goda kunskaper om författningar rörande offentlighet och sekretess samt andra relevanta författningar för offentlig förvaltning
 • erfarenhet av att leda inom en lagreglerad verksamhet
 • för funktionen relevant examen/utbildning såsom högskoleutbildning inom juridik med inriktning mot offentlig sektor eller arkivvetenskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att arbeta inom Polismyndigheten eller annan offentlig verksamhet
 • erfarenhet av att arbeta i en stor och komplex organisation
 • har erfarenhet av extern kommunikation med media
 • erfarenhet av att ha arbetat med personuppgiftsfrågor
 • erfarenhet av sekretessprövningar och handläggning av ärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen
 • erfarenhet av att ha arbetat med arkivfrågor
 • erfarenhet av att ha arbetat med utveckling och processtyrningsfrågor
 • har genomgått chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Liselott Ringborg, 010-563 91 59. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lina Karlsson, 010-564 16 53.

Fackliga företrädare

Andreas Johansson, SACO, tfn 073-0841301
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 42

Övrig information

Anställning

 • tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • placering i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 12 maj 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A246.553/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post