Gruppchef till specialistgrupp vid Nationella Telefonväxeln, Noa

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

01 augusti 2022

Ansök senast

15 augusti 2022

Referensnummer

A378.321/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34.000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Nationella kontaktenheten vid Noa har det samlade nationella processansvaret för polisens kontaktcenter (PKC) nationella viltolycksrådet (NVR) samt regionledningscentralerna (RLC). Enheten har även ansvar för nationella telefonväxeln (NTV). Verksamheterna vid nationella kontaktenheten ställer stora krav på kundfokus samt bemötande- och servicefrågor.

Nationella telefonväxeln (NTV) ansvarar för att leverera en tillgänglig och medborgarnära nationell telefonifunktion via 114 14. Växeln har öppet dygnet runt och bemannas av operatörer placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Inom nationella telefonväxeln finns förutom operatörer även databasadministratörer, samordnare, samt planeringsfunktion. Dessutom finns arbetsledning på varje ort som består av en sektionschef samt tre gruppchefer. Enheten består totalt av ca 140 medarbetare.

Telefonväxelns viktigaste uppgift är att dygnet runt snabbt, korrekt och professionellt besvara bedöma, hantera och ibland förmedla inkommande samtal till Polismyndigheten. Växelns medarbetare har kontakt med människor som är i behov av polisens insatser för hjälp och service. Vi har ett högt inflöde av samtal och de medborgare som vänder sig till oss har frågor av skiftande karaktär.

Funktionen som gruppchef har placering i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för Nationella telefonväxeln

Som chef för en av grupperna på Nationella telefonväxeln rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens arbete inom verksamhetsområdet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Som gruppchef för specialistgruppen har du ett nära samarbeta med sektionschefer och gruppchefer på NTV:s samtliga tre sektioner. Du har direkt ansvar för cirka 10 specialister inom olika stödområden, medarbetarna är placerade på alla tre sektioner. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för utvecklingssamtal, lönesamtal, samt att verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar.

Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 1 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, exempelvis inom kundtjänst/support, callcenter eller larm/ledningscentral
 • gymnasieexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av 24/7-verksamhet eller annan skiftverksamhet
 • erfarenhet av att ha arbetat i en arbetsledande position på kontaktcenter med stora volymer av ärenden
 • erfarenhet av att hantera svåra samtal och bemöta människor i utsatta situationer

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chefer: Angelica Vinslott, Malmö, 0730-69 28 54, Martina Skattberg, Göteborg, 0703-406534 eller Eric Stassais, Stockholm, 0708-951992.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Susanne Franzén, 0730-963795.

Fackliga företrädare

SACO-S: Andreas Johansson, 0730841301
Polisförbundet: Sofia Ask, tfn 010-56 387 10
ST: Johan Gertz, tfn 010-56 770 92
SEKO: Karna Tillheden, tfn 010-56 166 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm, Göteborg eller Malmö
 • Arbetstidsförläggning: Förtroendearbetstid

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 15 augusti 2022 via e-post till jobb.noa@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A378.321/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post