Chef för handläggargrupp (SPOC) på Internationella sektionen, Internationella enheten, Noa, Stockholm

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

16 december 2022

Ansök senast

09 januari 2023

Referensnummer

A702.080/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service.

Internationella enheten ansvarar för de samarbeten som till exempel pågår inom FN, Europol, Interpol, Östersjöområdet och med nordiska länder samt andra internationella uppgifter. Enheten ansvarar även för EU-samordningen. Vidare ansvarar enheten för utlandsstyrkan och de internationella utvecklingsprojekten. Enheten ansvarar också för att, i samverkan med operativa enheten, dygnet runt vara Polismyndighetens nationella kontaktpunkt för samordning av internationella ärenden.

Internationella sektionens
huvudansvar är att vara Sveriges kontaktpunkt för informationsutbyte dygnet runt i de officiella kommunikationskanalerna som skapats inom ramen för Interpol med 194 medlemsländer, Schengen och Europol inom Europeiska unionen samt de nordiska polis- och tullsambandsmännen i ett trettiotal länder runt om i världen.

Internationella sektionen är en av tre sektioner inom Internationella enheten. Sektionen är indelad i fem handläggargrupper; SPOC 1-5. Handläggargrupperna ansvarar för att förfrågningar och framställningar om åtgärder mellan svenska och utländska myndigheter samt sambandsmän samordnas och handläggs på rätt sätt i rätt internationell informationskanal.

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för en av SPOC-grupperna.

Arbetsbeskrivning

Som chef för en SPOC-grupp rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området Prüm- och biometrifrågor och dess resultat.

Som medlemmar i sektionens ledningsgrupp ska gruppcheferna:

 • ta en aktiv del i sektionens verksamhetsplanering på kort och lång sikt,
 • fungera som representanter i internationella expertgrupper,
 • fungera som utbildare och informatörer, såväl sektionsinternt som externt inom sina respektive expertområden samt
 • utföra inspektioner internationellt av andra länders förmåga och organisation inom ramen för det internationella polissamarbetet

Respektive gruppchef har i sin grupp dessutom ansvar för att verksamheten bedrivs enligt polisens värdegrund samt i enlighet med rådande nationella och internationella lagar, regler och överenskommelser. Vidare ska gruppchefen genomföra och följa upp verksamhetsplanen och utveckla samarbetet med nationella och internationella samarbetspartners. I den löpande verksamheten ingår även personalplanering utifrån verksamhetens behov på både kort och lång sikt, vilket innefattar initiering och genomförande av rekryteringar.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

 • polisexamen
 • minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • innehaft funktion som SPOC-handläggare
 • erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av polisens verksamhet och internationellt polissamarbete
 • genomgått polisens ledarskapsutbildning ”Det direkta ledarskapet” eller motsvarande utbildning

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. Engelskt språktest kan även förekomma i urvalet.  

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Johanna Multing, sektionschef,
tfn 070-260 32 94.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av
HR-konsult Martin, tfn 073 – 050 20 77

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Sofia Ask, tfn 010-56 387 10

SACO-S: Fredrik Bergh, tfn 010-56 391 37

SEKO: Karna Tillheden, tfn 010-56 166 27

ST: Johan Gertz, tfn 010-56 770 92

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering Kungsholmen, Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 9 januari 2023 via e-post till jobb.noa@polisen.se.

Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Märk din ansökan med ref.nr. "A702.080/2022" i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen:
Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!