Exjobb: Dataläckor i AI-modeller

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Kommun

Linköping

Län

Östergötlands län

Utlyst

22 december 2022

Ansök senast

31 januari 2023

Referensnummer

Exjobb NFC

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker nu en till två personer för att göra exjobb vid Informationstekniksektionen, Nationellt forensiskt centrum (NFC). Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med närmare 35 000 anställda, organiserade i sju polisregioner, sju nationella avdelningar samt Noa, NFC och särskilda utredningar.

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför NFC forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi har tolv driftställen, vårt största labb och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

På Informationstekniksektionen har vi en samlad kompetens inom det it-forensiska området som innefattar data, bild, video, ljud, sensorteknik, elektronik och mobiltelefoni. Förutom it-forensiska undersökningar arbetar vi också med undersökningar av handstil, dokument och sedlar. Sektionens har i uppdrag att utveckla nya metoder och verktyg till hela Polismyndigheten för att förenkla, möjliggöra och kvalitetssäkra it-forensiken som utförs i hela polisen. Vi är placerade i Linköping.

Arbetsbeskrivning

Dataläckage i AI-modeller har under de senaste åren blivit en alltmer angelägen fråga. Allt fler myndigheter och organisationer förlitar sig på AI-teknik för att behandla känsliga uppgifter, vilket ökar risken för att modeller läcker data. På det kriminaltekniska området kan konsekvenserna av just dataläckor vara särskilt allvarliga, eftersom de riskerar att äventyra brottsutredningars integritet och konfidentialitet samt undergräva allmänhetens förtroende för NFC:s arbete.

Syftet med detta arbete är att undersöka de risker och faror som är förknippade med dataläckage i AI-modeller. Målet är att bättre förstå de potentiella konsekvenserna samt identifiera effektiva strategier för att förebygga och minska dess förekomst.

Kvalifikationer

Utbildningsprofil

Vi söker dig som går ett civilingenjörsprogram med inriktning mot cybersäkerhet, datavetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant.

Kontaktpersoner

Philip Engström, 010-562 89 30, philip.engstrom@polisen.se

Övrig information

Placeringsort: Linköping


Välkommen med din intresseanmälan i form av CV, personligt brev och kursutdrag.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller vänder dig till namngiven kontaktperson.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post