Exjobb: Framtagning av dekapsuleringsmetod för forensisk datautläsning ur flashminnen och integrerade kretsar, NFC Linköping

Vi söker nu en till två personer för att göra exjobb vid Informationstekniksektionen, Nationellt forensiskt centrum (NFC). Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Kommun

Linköping

Län

Östergötlands län

Utlyst

07 december 2022

Ansök senast

28 februari 2023

Referensnummer

Exjobb NFC

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med närmare 35 000 anställda, organiserade i sju polisregioner, sju nationella avdelningar samt Noa, NFC och särskilda utredningar.

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför NFC forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi har tolv driftställen, vårt största labb och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

På Informationstekniksektionen har vi en samlad kompetens inom det it-forensiska området som innefattar data, bild, video, ljud, sensorteknik, elektronik och mobiltelefoni. Förutom it-forensiska undersökningar arbetar vi också med undersökningar av handstil, dokument och sedlar. Sektionens har i uppdrag att utveckla nya metoder och verktyg till hela Polismyndigheten för att förenkla, möjliggöra och kvalitetssäkra it-forensiken som utförs i hela polisen. Vi är placerade i Linköping.

Arbetsbeskrivning

Bakgrund

Med dekapsulering menas här att blottlägga kislet hos exempelvis en mikroprocessor eller ett flashminne. – I ett it-forensiskt sammanhang kan detta vara ett avgörande initialt steg för att kunna möjliggöra kritisk datautläsning. Det finns flera vanligt förekommande metoder som bygger på helt olika principer, varav de tre vanligaste dekapsuleringsmetoderna bygger på kemisk, mekanisk eller laserutförd dekapsulering. Därför ser vi det som fördel om du har bakgrund eller eget intresse inom någon av dessa discipliner.

Syfte och mål

Syftet med examensarbetet är att experimentellt studera och utvärdera en eller flera dekapsuleringsmetoder mot olika IC-förpackningstyper. Målet är slutligen att föreslå någon eller några metoder som fungerar på respektive förpackningstyp.

Övrigt

Examensarbetet eller uppsatsen kan vara på antingen C-nivå eller D-nivå och kan fördelas på antingen ett enskilt arbete eller gemensam insats om två studenter.

Kvalifikationer

Utbildningsprofil

Vi söker dig som går högskole- eller civilingenjörsprogram med föreslagen inriktning mot elektronik, kemi eller maskinteknik. Om du råkar ha någon annan utbildningsprofil som ligger i nära anslutning, så ska du inte heller dra dig för att söka.

Kontaktpersoner

Jyrki Juntunen, chef Hårdvaruforensikgruppen, 010-562 84 31, jyrki.juntunen@polisen.se

Övrig information

Placeringsort: Linköping

Välkommen med din intresseanmälan i form av CV, personligt brev och kursutdrag.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller vänder dig till namngiven kontaktperson.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post