Gruppchef till spaningsverksamheten på Aktionsgruppsektionen, Regionala utredningsenheten, region Stockholm

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren.

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

14 december 2022

Ansök senast

10 januari 2023

Referensnummer

A702.057/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland. Verksamheten i regionen är organiserad i fyra polisområden: Nord, City, Syd och Gotland som tillsammans är indelade i 19 lokalpolisområden vilka är kärnan i polisverksamheten. Vidare finns det fyra regionala enheter: gränspolisen, operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. Även nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Här utreds bland annat miljö- och arbetsmiljöbrott, vissa IT-brott, bedrägeriärenden samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Vid enheten organiseras även delgivningssektionen, regionens brottsamordningsfunktion, aktionsgrupper, brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, forensisk verksamhet, utredningssektion, regionalt IT-brottcentrum samt teknikspaning och kamerabevakning. Enheten består av 12 sektioner och ett kansli.

Aktionsgruppsektionen
ingår i den nationella myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet (OB-satsningen) och lyder operativt under Operativa rådet. Vid sektionen bedrivs utrednings- och spaningsverksamhet. De flesta av sektionens utredningar har nationell och/eller internationell anknytning och i de flesta utredningar samarbetar vi med Europol och polisen i andra länder. Detta innebär att det kan förekomma resor, både inom och utom landet.

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för en av aktionsgrupperna.

Arbetsbeskrivning

Som chef för en spaningsgrupp ingår du i sektioners ledningsgrupp där du tillsammans med övriga i ledningsgruppen ansvarar för att nå sektions mål och resultat.  Du har särskilt ansvar för din grupps verksamhet inom spaningsområdet. Som chef är du ansvarig för den yttre operativa ledningen. Du har personalansvar.

Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten, Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

 • polisexamen
 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av spaning enlig NPS konceptet
 • kunskap om avancerade spaningsmetoder
 • erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du har:

 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • genomgått polisens ledarskapsutbildning ”Det direkta ledarskapet” eller motsvarande utbildning
 • erfarenhet att leda NPS-grupp som gruppchef
 • erfarenhet av polisens verksamhet och internationellt polissamarbete

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget
lämnas av Kristin Andrae, sektionschef,
tfn 073-331 42 32 kristin.andrae@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen
lämnas av HR-konsult Martin, tfn 073-050 20 77

Fackliga företrädare

Polisförbundet Sthlm:
forbundsomrade-kamraterna.ofrp@polisen.se

SACO-S:                                        
saco-s.stockholm@polisen.se

SEKO:                                             
seko-polisen.stockholm@polisen.se

ST:
st_stockholm.regionala_enheterna@polisen.se

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering Kungsholmen, Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 10 januari 2023 via e-post till jobb.stockholm@polisen.se.
Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Märk din ansökan med ref.nr. "A702.057/2022"  i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen:
Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post